2014-04-15 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-04-15

HOMILIA

Wielki Wtorek

W Niedzielę Palmową wysłuchaliśmy opisu Męki Pana Jezusa wg.
św. Mateusza. W Wielki Piątek wysłuchamy podobnego opisu wg. św. Jana. A cały
wielki tydzień jest w liturgii jakby rozbieraniem na części tego opisu po to,
by umożliwić lepsze i głębsze przeżycie wagi tego wyjątkowego Słowa Życia.

Dziś, we wtorek wielkiego tygodnia otrzymujemy fragment z
ew. wg. św. Jana opisujący Ostatnią Wieczerzę. Zdrada Judasza i zapowiedź
zaparcia się Jezusa przez Piotra. Wydają się na pierwszy rzut oka tak odmienne
i do tego niemające odpowiednika w naszym życiu. Ale czy tak jest? Czy historia
tych dwu ludzi, uczniów Jezusa nie powtarza się w życiu każdego z nas?

Na widok każdego człowieka, także na mój widok, Jezus
doznaje wzruszenia, głębokiego wzruszenia Widzi, bowiem swoje stworzenie, swój
obraz i podobieństwo uszkodzone, nadpsute, zamazane, brudne, pozbawionego
tego pierwotnego blasku, jaki otrzymało w chwili stworzenia, a szczególnie
potem w chwili ponownego przyjęcia za syna i córkę, w chrzcie świętym. Bóg
Człowiek, Zbawiciel wzrusza się, bo widzi niewdzięczność i obojętność, aż do
bezmyślnej zdrady decyzji opuszczenia Mistrza i posłużenia się Nim dla swoich
osobistych interesów, czysto ziemskich, zamykających się na to, co wieczne.

Jezus przyjmuje każdego, każdą naszą deklarację, obietnicę,
przyrzecznie, przysięgę, postanowienie. Ale także mówi prawdę: nie możesz tego
wypełnić, zrealizować, dotrzymać bez mojej pomocy. Sam nie dasz rady, sam się
załamiesz na pewno. Nie wytrzymasz w konfrontacji z władcą tego świata. Tylko
ja, Twój Zbawiciel jestem w stanie obronić cię, udzielić ci takiej siły i mocy,
byś zwyciężył, wytrwał, zachował wiarę.

Panie Jezu, dziękuję
Ci za Twoje wzruszenie na mój widok. Dziękuję Ci za słowa prawdy o moim życiu,
o mojej słabości i grzechu, za słowa nieustannego ostrzegania mnie i
zaproszenia do pokory. Daj mi łaskę nieustannego nawracania się do Ciebie i
przyjmowania Twojej woli. Daj łaskę, bym i ja umiał się wzruszać na widok
mojego brata i siostry w wierze.Amen.Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >