2014-04-09 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-04-09

HOMILIA

Środa, V Tydzień Wielkiego Postu

Pięć
cennych rzeczy stworzył na tym świecie Święty, który jest Błogosławiony. Są
nimi: Tora, Niebo i Ziemia, Abraham, Izrael i Świątynia.

słowa mędrca

Abraham

Rabi
Hiyya mówi, że ojciec Abrahama miał sklep i zajmował się produkcją figur
bożków. Jednego dnia zostawił sklep pod opieką syna. Przyszła tam kobieta z
miską mąki, prosząc o złożenie jej w ofierze bożkom. Abraham zamiast tego wziął
kij, rozbił posążki i wsadził kij w rękę figurki największego bożka.

Kiedy
ojciec wrócił zażądał wyjaśnień. Abraham odpowiedział, że bożki zaczęły walczyć
ze sobą i największy rozbił inne za pomocą kija. Terach plącząc spytał:
Dlaczego ze mnie kpisz? Czy sądzisz, że te figurki cokolwiek mogą? Abraham
odpowiedział: Sam posłuchaj tego co mówisz!

Abraham to
wiara. Tak mówi KKK. Dwunasty rozdział Księgi Rodza­ju tłumaczy nam, czym jest
wiara.

Potomstwo Abrahama

Żydzi, którzy
toczą spór z Jezusem odwołują się do pokrewieństwa z Abrahamem. I mają rację,
bo są z jego ciała i mają na ciele znak przymierza są obrzezani. Ale Jezus
kwestionuje ich pochodzenie, bo nie przyjmują tego, co Jezus widział u Ojca!

My też
podobnie jak Żydzi – możemy pokazywać nasze metryki chrztu, ale nie przyjmować
tego, co Jezus do nas mówi… Być potomkiem Abrahama, to wierzyć, to słuchać
tego, co mówi Bóg. Mieć bezgraniczne zaufanie Bogu.

Czyny Abrahama

Ponad
dwadzieścia lat temu słuchałem katechezy o wierze. Byłem już księdzem,
studentem jednego z rzymskich Uniwersytetów. Była wtedy noc!!! A do mnie
docierało słowo: Abraham to wiara!!! Widział swoje bankructwo, usłyszał
obietnicę i wezwanie, potem wyruszył w nieznane, był we wszystkim posłuszny
Bogu. Przekroczył próg nadziei! Przechodził przez kryzys, kombinował… ale na
końcu zobaczył, że Bóg jest wierny, że czyni rzeczy niemożliwe.

Wiara to droga,
to pójście w nieznane… To wyjście, to opuszczenie… Wiara, to trzymanie w
ramionach Izaaka urodzonego z niepłodnego łona Sary!!! Wiara, to Góra Moria i
pewność że Bóg przewidzi, to ujrzenie Baranka!

Spojrzałem wtedy
na moje życie… Zobaczyłem, że historia Abrahama jest moją historią, że tak
naprawdę ja nigdy nie wyszedłem z mojego Ur, nie widziałem mojego Egiptu, nie
złożyłem mojego Izaaka w ofierze…
Owszem, przeżyłem coś podobnego jak Abraham zacząłem iść dla siebie…
Ale w tym pójściu dla siebie pomyliłem wiarę z religijnością. Miałem swój
sklep… Oparłem moje życie na wyznaniu, że Bóg jest. Wpisałem się w pewien
świat rytów, formuł i zasad. Uczestnictwo w liturgii i modlitwa było oczywistą
konsekwencją dokonanego wyboru.

Jednak tamtej
nocy zobaczyłem, że to ja wybrałem Boga i w centrum postawiłem siebie! Bóg był,
ale w innym miejscu! Byłem człowiekiem religijnym…

W religijności
która sama w sobie jest dobra człowiek strasznie się męczy. Ciągle coś
musi… musi się starać i wysilać… Musi coś zdobywać, coś udowadniać…
Więcej, w obronie religijności można walczyć z czymś, co jest czystą wiarą!
Niech przykładem będą Żydzi, którzy usiłują zabić Jezusa ludzie religijni.

Dzieci Abrahama

Wiara jest bardzo osobistym doświadczeniem, to jest spotkanie się z
Bogiem w swojej historii. Wiara to jest dotykanie rzeczywistości Boga w moim
życiu. Jeśli nie ma tego doświadczenia, to nie można mówić o wierze!

Nie przez ciało
jesteśmy dziećmi Abrahama, ale przez wiarę. Abraham uwierzył wbrew nadziei. Św. Paweł mówi, że wiara to jest gwarancja tych
dóbr, których się spodziewamy.

Abraham ukazał swojemu synowi
Izaakowi, że Bóg i Jego wola są dla niego ważniejsze niż życie własnego
dziecka. Dzieci Abrahama czynią w ten sam sposób! Bóg ważniejszy!

ks. Bohdan D. ms

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Jedyną przeszkodą jesteśmy my, kiedy patrzymy na Boga przez ograniczającą nas niewiarę.”
(Smith Wigglesworth)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >