2014-04-03 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-04-03

HOMILIA

Czwartek, IV tydzień
wielkiego postu

Świadectwo

Poruszamy się w świecie, gdzie na każdym niemal kroku
wymagane jest świadectwo, poświadczenie, delegacja, upoważnienie, itp.
Świadectwo zdrowia, pracy, dojrzałości. W Kościele zaś świadectwo Chrztu, Bierzmowania,
Ślubu, pogrzebu, itp. W codziennym życiu oczekujemy na świadectwo życia innych, na
tzw. dobry przykład.Świadectwo Jezusa

Także od Jezusa żądano wciąż świadectwa. I On je dawał w
sobie właściwy sposób, odmienny od tego, którego oczekiwali ludzie. On uczył i pokazywał,
o jakie świadectwo chodzi i jakie liczy się naprawdę przed Bogiem. Przypominają
się tu słowa proroka Izajasza. Drogi moje nie są drogami waszymi ani wasze
drogi nie są drogami moimi.

Zasady Jezusa

Po pierwsze:
prawdziwe świadectwo mogą dać tylko prawdziwi świadkowie, tacy, którzy szukają
Prawdy, trwają w Prawdzie, cenią sobie Prawdę i są gotowi za tę Prawdę oddać
życie.. (św. Jan Chrzciciel)

Po drugie:
prawdziwe świadectwo wyraża się w czynach, faktach, konkretnych wydarzeniach, a
nie w słownych deklaracjach

Po trzecie:
ostatecznym potwierdzeniem autentyczności świadectwa jest sam Bóg. To On i
tylko On zaświadcza, iż jedynie Jego Syn, Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i
Życiem. Nikt inny.

Po czwarte: Pismo
Święte, a lepiej Słowo Boże, które wyprzedza, towarzyszy i przewyższa Pismo
Święte, najlepiej i najbardziej autentycznie potwierdza, iż tylko Jezus jest
jedynym Zbawicielem świata.

Po piąte: Gwarancją
dojścia do Prawdy jest wiara w obecność Boga w Piśmie Świętym, a nie w ludzkich
kalkulacjach i rozumowym uzasadnieniu istnienia świata.

Panie Jezu, proszę
Cię o taką wiarę, bym nie upierał się przy swoim zdaniu, nie szukał autorytetów
wśród ludzi, choćby byli najmądrzejsi, nie żądał od Ciebie świadectwa według
moich wyobrażeń i oczekiwań. Proszę o takie oczy, takie uszy i o takie serce,
bym potrafił zobaczyć, usłyszeć i odczuć to, co niewidzialne, niepoznawalne, a
jedynie prawdziwe, czyli Ciebie, mojego Pana i Zbawcę. Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >