2014-04-02 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-04-02

HOMILIA

Bez Boga ani do proga

Tak powiadali nasi wierzący
przodkowie, a różnego rodzaju przydrożne krzyże, kapliczki,
świątki, świadczyły o tym, że nie wyobrażają sobie żadnej
sytuacji i żadnych okoliczności życia bez Boga. Ewangelia, którą
dzisiaj karmi się Kościół, jest natchnionym świadectwem jedności
Jezusa i Ojca. Jezusa jako człowieka, w naturze ludzkiej, bo to
oczywiste, że jako Osoba Trójcy Świętej tworzył od zawsze z
Ojcem i Duchem taką głęboką więź.

Nie przypadkowo wspominam, że Jezus
jako człowiek świadczy o swej jedności z Ojcem. Oznacza to, że i
my, jako ludzie, jako bracia Jezusa w człowieczeństwie, jesteśmy
zaproszeni do szukania osobistej jedności z Bogiem, głębokiej i
intymnej. Po co? To pytanie, które może się w tej sytuacji
pojawić. Pytanie, u którego źródeł może być przeświadczenie o
własnej samowystarczalności człowieka. Żeby na nie odpowiedzieć
i żeby lepiej czytało się słowa dzisiejszej Ewangelii, warto
przywołać dwa doświadczenia. Po pierwsze doświadczenie własnej
ograniczoności, niewystarczalności, niemocy człowieka, które
rodzi się często w obliczu choroby, słabości, cierpienia. Gdy
zdajemy sobie sprawę, że nic nie możemy, że sytuacja nas
przerasta. Drugie doświadczenie, to doświadczenie interwencji Boga,
który poprzez swoją łaskę, tajemnicze działanie Opatrzności czy
też tzw. przypadek, odnosi zwycięstwo tam, gdzie człowiek
przegrał i nic nie może. Połączenie tych dwóch doświadczeń w
sposób naturalny prowadzi myślącego, zadającego sobie
egzystencjalne pytania człowieka do przeświadczenia, że sam jest
niczym, nikim, prochem, że żyje jedynie z łaski Boga, z Jego
miłości, że to jest obecność życiodajna, a jedność z Nim
stanowi tak naprawdę być, albo nie być dla zadufanego w
sobie stworzenia.
Taki może być również cel i owoc
wielkopostnych przemyśleń zdać sobie sprawę, że stworzenie
bez Stwórcy zanika, ginie nawet tu, na ziemi, a co dopiero w
wieczności. Poszukiwanie bliskości Boga jest zarazem poszukiwaniem
własnych korzeni, własnych źródeł, własnej tożsamości.

ks. Grzegorz Szczygieł MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >