2014-04-01 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-04-01

HOMILIA

Betesada – Dom Miłosierdzia

Paralityk jest
symbolem tych, którzy pogodzili się w jakiś sposób ze swoim grzechem i uznali,
że dla nich nie ma już Bożego przebaczenia, gdyż nie są w stanie, z grzechu, w
którym tkwią od lat, się uwolnić. Z jednej strony gdzieś w głębi siebie mają
pragnienie pojednania z Bogiem, ale z drugiej widzą, że ich pragnienie jest co
najmniej nierealne i nie zostanie spełnione.

Tak jak
paralityk z dzisiejszej Ewangelii, te osoby mogą mieć wręcz ogromne trudności z
wejściem do kościoła czy podejściem do kapłana.

W naszych
sercach najczęściej i my sami spisujemy takie osoby na straty. Po iluś latach
zachęt, ofert pomocy, intensywnej modlitwy nie widząc efektów oddalamy się od
nich. Pozostają sami. Ich sytuacja duchowa wydaje się być z ludzkiego punktu
widzenia beznadziejna. Dzisiejsza Ewangelia jednak przekazuje przesłanie, że
dla Pana Boga nie ma sytuacji beznadziejnych, że Jezus Chrystus pragnie dotrzeć
do każdego człowieka i każdego uzdrowić przede wszystkim duchowo.

Składając sobie
życzenia najczęściej życzymy sobie przede wszystkim zdrowia, tego fizycznego,
jako najwyższego dobra. Mówimy, jeśli będzie zdrowie to będzie wszystko,
zdrowie jest najważniejsze. Dziś Pan Jezus udziela nam jeszcze jednej
wskazówki. Zdrowie jest bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Ostrzega
paralityka przed grzechem.

To jest
najgorsza rzecz, jaka może się człowiekowi zdarzyć, śmierć duchowa, będąca
następstwem nie leczonej choroby duszy. A my sami, nie rezygnujmy z modlitwy w
intencji tych, którzy może już od dłuższego niż 38 lat czasu nie wierzą, że
mogliby pojednać się z Bogiem.

Ks. Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >