2014-03-31 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-03-31

HOMILIA

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkiego Postu

Wiara
jest źródłem mod­litwy.

Jeżeli
źródło wiary wys­chnie,

nie
może płynąć po­tok mod­litwy.

św. Augustyn

Urzędnik królewski i wiara

Bliskie
jest mi wszystko to, co przeżywa urzędnik królewski, ojciec umierającego syna.
Przez ostatnie miesiące przychodzę do Pana i proszę, aby uzdrowił mojego
przyjaciela z choroby. Wiara nie wyklucza naszej modlitwy proszenia… Więcej,
widzę jak ona czyni gorliwszym w tym proszeniu… Słowo Jezusa Proście, a
będzie wam dane… jest jak wiatr, który porusza skrzydła duchowe…

Uzdrowienie
jest łaską, darem dla chorego i dla tych, którzy proszą, ale ma także konkretny
cel.

Znaki i cuda

Kiedy myślę o
niewierzących, których znam osobiście czy znam ich tylko przez media, to zastanawiam się, jakie znaki i cuda musieliby
zobaczyć, aby uwierzyć. Oczywiście zakładam ich dobrą wolę.

Ewangelia o
urzędniku królewskim – czy może o umierającym synu, wydaje się, że daje
odpowiedź na tak postawione pytanie potrzebny jest cud! Kiedy ojciec wrócił
do domu i zobaczył żyjącego syna, uwierzył z całą rodziną.

Znane jest
świadectwo Radosława Pazury, popularnego aktora, który w 2003 roku przeżył wypadek samochodowy. To był początek zmian w
jego życiu, o których sam daje świadectwo: W moim przypadku można mówić o
prawdziwym nawróceniu. Stanąłem twarzą w twarz z całym swoim życiem i pojąłem,
że brakowało w nim… miłości. Bożej miłości. (…) Zostałem dotknięty
cierpieniem i to był sposób Boga, aby do mnie przemówić. Po tym zdarzeniu w
moim życiu stało się wiele dobrych, właściwych i prawdziwych rzeczy. To było swoiste
błogosławieństwo. Zawarłem sakramentalny związek małżeński, doczekaliśmy się z
żoną córki. Coś, co wcześniej wydawało mi się ważne, w kontekście wypadku nagle
straciło sens. Przewartościowałem swoje życie. Można powiedzieć, że rozpocząłem
je na nowo. Z Bogiem.

Ten cud zmienił
życie aktora, ale znam też takie przypadki, że ktoś wyszedł z życiem z
poważnego wypadku, jednak jego życie nic się nie zmieniło. Dalej nie wierzy…

Uwierzył człowiek słowu

Zanim urzędnik
królewski wrócił do domu, ewangelista zaznacza, że Uwierzył człowiek słowu,
które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. Wiara rodzi się ze
słyszenia. Uwierzyć słowu Pana. Wierzyć, że w nim jest moc, że ono burzy mury i
wyrywa kraty, otwiera morze i że czyni rzeczy niemożliwe. Wystarczy wspomnieć
ojca naszej wiary – Abrahama trzymającego w ramionach Izaaka, i matkę naszej
wiary – Maryję z Jej fiat, trzymającą Jezusa! Oni uwierzyli słowu.

Myślę, że każdy
z nas mógłby opowiedzieć o swoim doświadczeniu uwierzenia w słowo Pana. Nasza
wiara w słowo Pana rodzi wiarę innych!

Znam Agatę,
która z dwojgiem małych dzieci zostawiła swojego męża alkoholika. Była wtedy
tradycyjnie wierzącą kobietą. Nie miała sił ciągnąć dalej tego małżeństwa. Po
pewnym czasie słuchając katechezy dla dorosłych w Krakowie w kościele pod
wezwaniem św. Barbary uwierzyła, że Bóg da jej nowe serce, że będzie mogła
naprawdę kochać swojego męża w jego nałogu. Uwierzyła w to! Była we wspólnocie
i słuchając Słowa Bożego zaczęła doświadczać, że to, co Jezus jej powiedział, stało się faktem. Po
dwudziestu latach rozłąki przyjęła do domu swojego męża. Opowiadając mi o tym
podkreśliła, że jej mąż nic się nie zmienił. Ale Bóg zmienił jej serce. Kiedyś
nie mogła mu służyć…

Starszy syn nie
chodził do kościoła, ale kiedy zobaczył czyn matki powiedział, że tego nie
można zrobić o własnych siłach. Uwierzył i dziś jest w Kościele.

Takich znaków i
cudów jak miłość i jedność koniecznie nam potrzeba, aby ci, co nie wierzą –
uwierzyli, a ci, co się oddalili – powrócili i ci, którzy już zamilkli przed
Bogiem ponownie zaczęli wołać!

ks. Bohdan D. ms

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Jedyną przeszkodą jesteśmy my, kiedy patrzymy na Boga przez ograniczającą nas niewiarę.”
(Smith Wigglesworth)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >