2014-03-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-03-30

HOMILIA

Światło wiary

Woda, światło i życie

Ewangelie mszalne III, IV i V niedzieli Wielkiego Postu w liturgicznym
cyklu A a taki właśnie mamy cykl tego roku są bardzo charakterystyczne. Zaczerpnięte
są one z Ewangelii wg św. Jana. W III niedzielę Wielkiego Postu słuchaliśmy
opowiadania o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni. W IV niedzielę, czyli
dzisiaj, rozważamy Ewangelię o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Za
tydzień, w V niedzielę Wielkiego Postu, będziemy odczytywać perykopę o
wskrzeszeniu Łazarza.

Ewangelie te mają swoje szczególne zastosowanie w obrzędach
katechumentatu, czyli przygotowania dorosłych do chrztu. Odczytywane są w
trakcie skrutyniów liturgicznych obrzędów, sprawowanych właśnie w III,
IV i V niedzielę Wielkiego Postu. Skrutynia mają uświadomić katechumenom, że
to, co w nich ułomne i grzeszne, domaga się uzdrowienia przez Boga, zaś to, co
w nich prawe i święte, będzie umocnione przez Boga.

Każdy z tych fragmentów Ewangelii w niezwykły sposób opisuje Chrystusa,
który jest żywą wodą (Ewangelia o Samarytance), światłem (Ewangelia o
uzdrowieniu niewidomego) oraz zmartwychwstaniem i życiem (Ewangelia o
wskrzeszeniu Łazarza).

Każdy z nas jest ślepcem

Po co dzisiaj tyle słów o katechumenacie i chrzcie? Ponieważ dzisiejsze
teksty liturgiczne zwracają uwagę na dwie sprawy: wiarę i chrzest. Każdy
chrześcijanin w jakiejś mierze przypomina ślepca z Ewangelii. Pewnego dnia
każdy z nas przyszedł do sadzawki Siloe do chrzcielnicy tam został obmyty
wodą chrztu i przejrzał. Światłem, które otrzymaliśmy podczas chrztu jest
wiara. To właśnie uświadamia nam dzisiejsza Ewangelia: niewidomy po uzdrowieniu
spotkał ponownie Jezusa i zawołał: Wierzę, Panie!

Widzieć inaczej, widzieć
więcej

Co nam daje światło? Dzięki niemu widzimy świat, ono ukazuje proporcje i
kształty rzeczy, odległości. Dzięki światłu widzimy kolory przedmiotów. Światło
pomaga nam się zorientować, gdzie jesteśmy. Podobnie wiara: świadomie przyjęta
i rozwijana niesie ze sobą odpowiedzi, jak żyć. Wiara pomaga inaczej spojrzeć
na codzienność. Prowadzi w życiu społecznym, rodzinnym, małżeńskim. Pomaga
rozumieć chorobę, cierpienie, sytuacje po ludzku niezrozumiałe. Daje oparcie w
chwilach próby i kryzysów. Przynosi nadzieję na życie wieczne.

Skarb do pomnożenia

Znakomita większość z nas, uczestników liturgii, przyjmowała chrzest na
początku życia. Wtedy nasi rodzice deklarowali, że kiedy będziemy dorastać,
pomogą nam odkrywać skarb wiary. Dzisiaj dojrzewanie w wierze jest zadaniem
każdego z nas, dorosłych chrześcijan. Jednym ze sposobów tego dojrzewania jest
ciągłe pogłębienie i rozumienie wagi chrztu świętego.

Sakrament chrztu zaszczepił w nas łaskę wiary. Ale chrześcijanin
otrzymuje wiarę jako potencjał, który trzeba rozwijać. Św. Paweł przypomina nam
w II czytaniu: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w
Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Tylko od naszej wolności zależy, na
ile pomnożymy skarb wiary. Od nas zależy, czy będziemy rozwijać wiarę przez
słuchanie i rozważanie Pisma świętego, przez modlitwę i przez wytrwałe
korzystanie z sakramentów. Jednego możemy być pewni: w tym zmaganiu duchowym nigdy
nie zabraknie nam pomocy Boga. Gdy wahamy się, jaką podjąć decyzję, jak
postąpić w konkretnej sytuacji, czy dochować wierności Ewangelii kiedy przeżywamy
dylematy codzienności zawsze możemy liczyć na Jego wsparcie.

Świadectwo

I jeszcze jeden wniosek, który wypływa z dzisiejszej Ewangelii: warto
zadawać sobie pytanie, jaki użytek robimy z otrzymanego światła. Czy zgodnie ze
słowami Jezusa stoi ono na świeczniku, czy chowamy je pod korcem? Czy nasi
bliscy, członkowie rodziny, sąsiedzi, współpracownicy widzą, że jesteśmy
dziećmi światłości? Albo jeszcze prościej: czy umiemy opowiedzieć innym o
tym, że widzimy lepiej i więcej?

ks. Grzegorz Zembroń MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie wystarczy znać dobro, trzeba je praktykować.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >