2014-03-29 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-03-29

HOMILIA

Boże,
miej litość dla mnie, grzesznika.

Na wstępie spróbujmy
odczytać, jak przykład, którym posłużył się Jezus, mógłby brzmieć dzisiaj:
Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się pomodlić, jeden, powszechnie
szanowany, zacny obywatel naszego miasta, wzór cnót wszelakich, w porównaniu z
innymi, wzór niedościgniony; a drugi, przez wszystkich pogardzany, lekceważony
i wytykany palcami, żyjący na marginesie człowiek. Pominięcie słów faryzeusz i celnik, pozwala zrozumieć szok, jakiego musieli doznać słuchacze Jezusa.
Przykład został zaczerpniętego z życia. Faryzeusz nie został w nim
skarykaturowany- takich żyło wówczas wielu. Audytorium sympatyzowało z nim.
Kontrastowe zestawienie człowieka, który uchodził za ideał, ze znienawidzonym
kolaborantem pogańskiego okupanta, już na wstępie podpowiadało pochwałę dla
faryzeusza, a naganę dla wyrzutka społeczeństwa. Nagle zaskoczenie. Jezus mówi:
Do domu odszedł usprawiedliwiony człowiek, który był przez nich odrzucany i
pogardzany, bo pełen pokory wołał: Boże,
miej litość dla mnie, grzesznika.

Nauka, którą przekazuje
dzisiaj Jezus przypomina nam prawdę o Bogu, który usprawiedliwia nie na skutek
wielu czynów pokutnych, lecz za szczere odwołanie się do Jego miłosierdzia.

Postawa, którą piętnuje
Chrystus, grozi nam również dzisiaj. Wystarczy zacząć porównywać się z innymi,
by wejść w ślady opisywanego faryzeusza.

Zakończmy pytaniem: Kto
modli się podczas Twojej modlitwy? Czy jest w niej obecny zapatrzony w swoją
doskonałość faryzeusz, czy może świadomy swojej sytuacji życiowej, ale ufający
w Boże Miłosierdzie celnik?

ks. Łukasz Hołda MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >