2014-03-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-03-21

HOMILIA

II Tydzień Wielkiego Postu, Piątek

Od miłości do nienawiści

Józef, którego historię przywołuje
dzisiaj pierwsze czytanie, jest zapowiedzią Chrystusa. Ponieważ Jakub miłował
Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, bracia zaczynają nienawidzić Józefa.
Bracia nie rozumieją historii swego ojca (wreszcie ukochana żona urodziła mu
syna, dar Boga) i nie chcą z nim mieć nic do czynienia. Jezus, Syn Umiłowany,
został znienawidzony bez żadnego powodu. Miłość może być odwzajemniona jedynie
przez kogoś, kto już jest w stanie kochać. Jest ogromną iluzją myśleć, że
kochając, automatycznie wzbudza się miłość. Jest to jakiś rodzaj duchowego
idealizmu. Kochając, można wzbudzić miłość osób, ale tylko wówczas, gdy są to
już osoby oczyszczone, na drodze nawrócenia. W przeciwnym wypadku miłość jest
niezrozumiana! Józef, jako syn umiłowany, został posłany do Egiptu, aby być tam
wcześniej i ocalić braci. Ale jego wybranie (bycie miłowanym najbardziej)
musiało przejść przez głęboką studnię, uwięzienie i ogromną samotność. Jest
to przypowieść o rozeznawaniu! Pozwala nam rozeznać, odróżnić drogę, która
prowadzi do prawdziwego życia, od łatwych dróg, które prowadzą donikąd. Wielki
Post poprzez modlitwę, jałmużnę i post, które wyrażają całkowite zaufanie Bogu
jest czasem rozeznawania dróg, które prowadzą do Boga i szczęścia od skrótów,
które kończą się tragicznie.

Bóg Panem historii

Historia Józefa wydaje się być
historią świecką i niemal bez Boga. Nie ma objawień Boga, słów Boga ani Jego
obietnic jak w życiu Abrahama czy Jakuba; nie ma modlitwy nawet w momentach
najbardziej dramatycznych takich jak więzienie; Bóg jest wymieniany rzadko a mimo
to, jest On wszechobecny w wydarzeniach, które Józef potrafi odczytywać jako
opatrzność Boża. Józef rozumie sny ponieważ żyje miłością i wszystko przypomina
mu o Bogu. Józef nie wie, że Bóg zesłał mu sny, ale od momentu, w którym
rozpoczął życie w miłości jest gotowy na rozumienie wszystkiego z miłością.
Historia Józefa jest niezbędna dla życia duchowego, ponieważ także w życiu
chrześcijanina rzadkie są bezpośrednie objawienia Boga, ale Bóg prowadzi nas
dzięki swojej mądrej opatrzności poprzez wydarzenia, osoby, miejsca Ważne jest
dla życia duchowego posiadanie rozeznania, dzięki któremu każde wydarzenie,
osoba, miejsce są częścią mojego powołania.

Boże Ojcze, otwórz mi serce, abym
widział Ciebie w każdym wydarzeniu i abym nigdy nie dał się zwieść pokusie
zwątpienia.

Miłość Boga i odpowiedzi człowieka

Ewangelia mówi o mnożących się
gestach dobroci Boga, którym odpowiada niewdzięczność i odrzucenie ze strony
człowieka. Nieustannie jesteśmy w stanie zabijać proroków, którzy przywołują
nas do przynoszenia właściwych owoców. Jezus jest tym, który poza murami miasta
zostaje zabity i staje się w ten sposób kamieniem węgielnym, na którym Bóg
zbuduje Kościół dla zbawienia świata. Krzyż Jezusa odsłania naszą zdolność
niszczenia, agresji i przede wszystkim odsłania zwycięską moc Jego miłości.

Ks. Jacek P.

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >