2014-03-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-03-20

HOMILIA

Bóg
pragnie, abyśmy doznali błogosławieństwa
Abraham
w rozmowie z bogaczem z Otchłani, podaje nam bardzo ważną
informację. Ona , niestety dla bogacza, jest czymś co tylko pogrąża
go w rozżaleniu i w jeszcze głębszym doznaniu przegranego życia.
Chodzi o posłuszeństwo Słowu Bożemu. Abraham ma osobiste
doświadczenie jak ważne jest zaufanie Bogu i Jego słowu i
obietnicom. To Słowo, które Bóg kieruje przez Mojżesza, proroków,
a dla nas przez Kościół, ma moc już tu na ziemi – przygotować
serce człowieka do przyjęcia Boga i do życia Jego tajemnicą. To
takie proste i oczywiste, i wystarczające. Nie potrzeba nikogo
przysyłać spoza światów, z wieczności, bo ten dystans pokonał
sam Bóg zesłał Swojego Syna, Swoje Słowo odwieczne. To Jezus
Syn Boży, objawia całą prawdę o życiu, o jego cenie, wartości,
znaczeniu i śmiertelnych zagrożeniach dla życia Bożego w nas.
Dlaczego
więc, jesteśmy tacy oporni w słuchaniu? Postawa jaką za życia
na ziemi miał bogacz, to życie dla samego siebie: próżność,
samouwielbienie, beztroska, brak miłosierdzia dla potrzebujących,
których Pan Bóg podsyłał mu pod drzwi jego domu… A jednak
bogacz dobrze czuł się w swojej głuchocie i zaślepieniu .
dzień w dzień świetnie się bawił. A jednak Bóg
widzi inaczej: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w
człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca
swe serce.
Oto
droga do życia w błogosławieństwie: Błogosławiony
mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją!.
Kościół
w Wielkim Poście wzywa nas do gorliwszego słuchania Słowa, do
przemiany życia pokuty, do dawania jałmużny. Tych środków
potrzebujemy, nie dla czerpania satysfakcji z naszych uczynków, lecz
abyśmy uznali, że nasze Serce jest zdradliwsze niż wszystko
inne i niepoprawne.My sami nie potrafimy je zgłębić!
Ale nie jesteśmy sami. Pan Bóg przemawia do nas wydarzeniami i
Słowem. Zapewnia nas, że Ja, Pan, badam serce i doświadczam
sumienie, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania,
według owoców jego uczynków.
ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Prawda jest łagodna, prawda jest cicha, prawda nie jest hałaśliwa.”
(papież Franciszek)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >