2014-03-17 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-03-17

HOMILIA

Miłosierdzie
przed sprawiedliwością

Takiej postawy uczył nas Bł. Jan Paweł II w przesłaniu,
które nazywał cywilizacją miłości.
Uczył nie tylko słowem ale i niezwykłymi gestami, poprzedzonymi modlitwą i
osobistym wsłuchiwaniem się w Słowa Zbawiciela.
Odwiedził w więzieniu zamachowca – nieprzyjaciela, który usiłował go
zabić, by podać mu dłoń i zanieść słowo przebaczenia. Miarą takiej postawy jest
Bóg, który ukształtował miłość miłosierną w sercu Jana Pawła II. On wciąż
usposabia każdego człowieka do świętości, jeśli tego pragniemy i gdy otwieramy
się na Łaskę Bożą, otrzymujemy Jego naturę. Jakże jest ona inna od tej naszej
ludzkiej natury, w której dominuje starotestamentalne oko za oko, ząb, ząb za ząb. Właśnie to sprawia, że jest w nas
wiele sądów nad człowiekiem, zwłaszcza tym, który nas zawiódł, zdradził,
zranił. Jak trudno przeżyć jeden dzień bez sądów w sercu, w opiniach, w
rozmowach.

Nie
sądźcie

W Wielkim Poście stajemy w pierwszej stacji Drogi
Krzyżowej przed Jezusem, osądzonym przez Piłata, Arcykapłanów, przyglądamy się
ludziom, którzy domagali się wypuszczenia złoczyńcy Barabasza kosztem
niewinnego Jezusa, który wszystkim dobrze czynił. W tych scenach ewangelicznych
dostrzegamy, jak ludzkie sądy mogą być niesprawiedliwe, okrutne. Jakże piękne i
prawdziwe zdają się być jednocześnie rady Jezusa: nie sądźcie, nie potępiajcie, jaką miarą wy mierzycie i wam odmierzą

Ile
jest we mnie obrazu Boga?

Jesteśmy wezwani, by być światłem dla świata i solą
ziemi. Jest to zadanie każdego chrześcijanina, by stać się obrazem
Jezusa i objawić Jego naturę. Najbardziej dał nam poznać Jezus naturę Boga na
Krzyżu, gdy umarł za nasze grzechy. Na
krzyżu modlił się za swoich oprawców. Wcześniej
skarcił Piotra, który chciał mieczem bronić swego Mistrza w Ogrodzie Oliwnym: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy,
którzy za miecz chwytają, od miecza giną.(Mt 26,53). Bóg uczy zwyciężać zło dobrem, sam okazuje tyle
miłosierdzia grzesznemu człowiekowi, którego kocha, pomimo grzechu, który w nim
jest. A przecież ten grzech zabił Jezusa, jak trafnie śpiewamy w pieśni
Wielkopostnej: To nie gwoździe Cię
przybiły, lecz mój grzech. Uczy to nas pokory i przywołuje Miłosierdzia. Wyobraźnia miłosierdzia, o którą prosił
Bł. Jan Paweł II, podpowiada, by czynić
ludziom to, co chcielibyśmy, aby ludzie nam czynili. Aby w człowieku
zobaczyć brata, który podobnie jak ja jest biednym grzesznikiem, który nie może
liczyć na swoją sprawiedliwość ale oczekuje nade wszystko miłosierdzia i
przebaczenia od Boga i człowieka. Potrzebuje adwokata, a więc obrońcę, Tego,
który sam o sobie powiedział: Nie przyszedłem po to, aby świat sądzić, ale
aby świat zbawić. (J 26,44). Takie postawy są znakiem innego życia (nie z
tego świata) w człowieku.

Ks. Kazimierz W. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >