2014-03-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-03-16

HOMILIA

Bóg umacnia

Słowo Boże w czasie Wielkiego Postu prowadzi nas do
tajemnic Triduum Paschalnego. Każdego dnia Pan pokazuje, wskazuje, zwraca uwagę
na pewne elementy naszej wiary. Różne wydarzenia naszego życia odciskają na nas
różne piętno. Są takie wydarzenia, które budują, dodają blasku naszemu życiu,
są i takie, które naznaczone są trudem cierpieniem, które czasami głęboko
chowamy w naszym życiu.

Poprzez przemienienie na górze Tabor, Jezus przygotowywał uczniów na trudne
doświadczenia swojej męki i śmierci. Piotr, Jakub i Jan mogli zobaczyć
Chrystusa uwielbionego. To doświadczenie miało zaprocentować w wydarzeniach,
których świadkami dopiero mieli się stać. Każdy z nas w swoim życiu doświadcza
trudności. Potrzeba nam w takich sytuacjach odwołać się do doświadczenia mocy
Boga, który w historii naszego życia dokonywał wielkich dzieł. Być może do
podobnego wydarzenia, które było udziałem apostołów. Były i są w naszym życiu
takie szczególne chwile, gdy mieliśmy
doświadczenie bliskości Boga.

Zaproszenie do
wiary ufnej, mocnej, nawet mimo przeciwności wyrażone jest dzisiaj też w osobie
Abrahama. Ojciec wiary, bo takim mianem jest określany, potrafił zaufać mimo
wszystko, być wiernym obietnicy Boga, nawet wówczas, gdy wydawało się to
bezsensowne, gdy wszyscy uważali inaczej, gdy poprzez długie lata Pan nie
wypełniał danego słowa.

Bóg pokazując swoją Boską moc zaświadcza, że może nas
wyzwolić z wszelkich przeciwności, cierpień. Wpatrując się w Jego twarz możemy
odczytać prawdę o Jego miłości, która nieustannie trwa, mimo że nasze twarze są
zatroskane i smutne poprzez różne życiowe doświadczenia.

ks. Grzegorz Ozga MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >