2014-03-10 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-03-10

HOMILIA

Żyć pytaniami

Proszę cię ze wszystkich sił,
bądź cierpliwy w stosunku do wszystkiego, co jest nie rozwiązane w twym sercu,
i postaraj się pokochać same pytania. Nie szukaj odpowiedzi, których nie można
ci udzielić, ponieważ nie byłbyś w stanie nimi żyć. Trzeba żyć wszystkim. Teraz
musisz żyć pytaniami. Być może później, w jakimś odległym dniu, stopniowo, nie zauważywszy tego, zaczniesz żyć
odpowiedzią. To wszystko, co przychodzi , jeśli tylko bierze się z twej woli, z
jakiejś potrzeby twego najgłębszego bytu, przyjmuj z wielką troską i wyzbądź
się nienawiści. ( Rilke )

Pan Bóg powiedział do Mojżesza:
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz. To zalecenie Boga nosimy w
sobie i pragniemy aby być kimś wielkim, doskonałym i świętym. Chcemy też poznawać
i zgłębiać naturę Bożą, bo przeczuwamy, że w tym jest dla nas spełnienie i
odnalezienie najgłębszego sensu naszej egzystencji.

Świętość w nas to wpatrywanie się
w samego Boga. Słuchanie Jego głosu. Dostrzeganie też tego co nosimy w sobie. A
nosimy wiele sprzeczności, bólu i niezgody na to co nas otacza ale też trudno
nam się zgodzić na siebie. Nie łatwo być tym czym jesteśmy. Chcielibyśmy raczej
być jak Pan Bóg, doskonały, święty w niczym nie wykazujący braku. Wtedy, tak
nam się wydaje, bylibyśmy szczęśliwi, bo nikt nie mógłby nam niczego zarzucić.

Pan Bóg każe nam mieć miłość do
bliźniego. Miarą tej miłości jest miłość samego siebie. Zatem trzeba abyśmy się
zgadzali na siebie samych. Cieszyli się swoim życiem, mieli poczucie swojej
godności i wartości. A przede wszystkim abyśmy nie dopuszczali do siebie
nienawiści wobec nas samych.

Aby siebie kochać i akceptować
potrzebujemy dostrzegać w nas obecnego Boga. To On w nas żyje, stworzył nas na swoje
podobieństwo i swój obraz. Nasza inicjatywa polega na ciągłym poszukiwanie
oznak obecności Bożej. Psalmista powie szukajcie Boga, a ożyje wasze serce.

Niech zatem rodzą się w nas
pytania o to czego jeszcze nie wiemy i nie rozumiemy. Wierzymy, że przyjdzie
taki czas gdy Bóg przyjdzie do nas z pełnymi odpowiedziami i odkryje przed nami
swoją obecność i bliskość. Wtedy będziemy prawdziwie świętymi na Jego wzór i
podobieństwo. Amen.

ks. Zdzisław Sawka MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >