2014-03-06 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-03-06

HOMILIA

Za cierpiącym
Jezusem

Rozpoczynając okres Wielkiego Postu, bardziej niżeli
kiedy indziej uświadamiamy sobie cel i sens ziemskiego życia Jezusa. On sam, w
ogromnym skrócie ukazał go nam w dzisiejszej Ewangelii, kiedy wypowiedział do
Apostołów: Potrzeba, aby Syn Człowieczy musi wiele
wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w
Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. To wszystko będzie
potrzebne dla dokonania wielkiego dzieła zbawienia świata.

Jezus
nie inną drogą, ale przez cierpienie i mękę dokonał zbawienia świata. My także
możemy zbawiać świat i ludzi, jeśli wkroczymy na ukazaną przez Jezusa drogę,
jeśli zaakceptujemy ten właśnie Jego swoisty i własny styl życia.

Co to znaczy iść za Jezusem?

Iść
za Jezusem, to znaczy: najpierw zaprzeć siebie samego, potem wziąć krzyż swoich
codziennych obowiązków na siebie, w końcu dzień w dzień towarzyszysz Jezusowi w
Jego drodze na Kalwarię. Te trzy określenia oznaczają, każde na swój sposób
pełnię chrześcijańskiego życia.

Decyzja

Jeśli
pragniemy ocalić swoje życie i zachować je dla wieczności, to trzeba podjąć
ryzyko całkowitego opowiedzenia się za Jezusem.
To opowiedzenie się za Nim nie może być chwilowe, krótkie czy tylko na
pewien okres, ale musi ono trwać całe nasze życie.

Ks.
Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia
26-28 maj - Nowe życie w Duchu Świętym
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Najświętsza Panna chroni mnie zawsze, gdy tylko Ją wezwę. Jeśli nachodzi mnie niepokój czy też mam jakiś kłopot, to od razu zwracam się do Niej — i zawsze, jak najczulsza z Matek, zajmuje się moimi sprawami.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >