2014-03-06 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-03-06

HOMILIA

Za cierpiącym
Jezusem

Rozpoczynając okres Wielkiego Postu, bardziej niżeli
kiedy indziej uświadamiamy sobie cel i sens ziemskiego życia Jezusa. On sam, w
ogromnym skrócie ukazał go nam w dzisiejszej Ewangelii, kiedy wypowiedział do
Apostołów: Potrzeba, aby Syn Człowieczy musi wiele
wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w
Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. To wszystko będzie
potrzebne dla dokonania wielkiego dzieła zbawienia świata.

Jezus
nie inną drogą, ale przez cierpienie i mękę dokonał zbawienia świata. My także
możemy zbawiać świat i ludzi, jeśli wkroczymy na ukazaną przez Jezusa drogę,
jeśli zaakceptujemy ten właśnie Jego swoisty i własny styl życia.

Co to znaczy iść za Jezusem?

Iść
za Jezusem, to znaczy: najpierw zaprzeć siebie samego, potem wziąć krzyż swoich
codziennych obowiązków na siebie, w końcu dzień w dzień towarzyszysz Jezusowi w
Jego drodze na Kalwarię. Te trzy określenia oznaczają, każde na swój sposób
pełnię chrześcijańskiego życia.

Decyzja

Jeśli
pragniemy ocalić swoje życie i zachować je dla wieczności, to trzeba podjąć
ryzyko całkowitego opowiedzenia się za Jezusem.
To opowiedzenie się za Nim nie może być chwilowe, krótkie czy tylko na
pewien okres, ale musi ono trwać całe nasze życie.

Ks.
Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >