2014-02-25 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-02-25

HOMILIA

VII tydzień Zwykły, Wtorek

Formacja uczniów

Jezus
wraz z uczniami odbywają drogę do Jerozolimy, ale czynią to na dwa różne
sposoby. Jezus zdaje sobie sprawę z tego,
co czeka Go w Jerozolimie i dlatego przygotowuje nie tylko siebie, ale przede
wszystkim swoich uczniów. Jezus w zapowiedziach swojej męki nie tyle przekazuje
informację, ile kształtuje serca swoich uczniów, formuje ich w perspektywie
tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania. Podobnie i w naszym życiu, Jezus
Chrystus poprzez wydarzenia trudne, takie jak niespodziewana choroba, śmierć,
cierpienie, którego źródła nie znamy uczy nas odczytywania życia jako misterium
paschalnego.

Tajemnica paschalna przeraża

Za
każdym razem, gdy Jezus kieruje uwagę uczniów na misterium paschalne, uczniowie
zajęci są czymś innym. Nie proszą Go o wyjaśnienie tych słów, jedynie, dla
własnego bezpieczeństwa, chcą zajmować się swoimi sprawami. Często uczeń
Chrystusa nie podejmuje próby zgłębienia misterium paschalnego a jedynie wyraża
swoje pragnienia posiadania władzy i chęć dominacji. Tutaj raz jeszcze
spotykamy cierpliwość Jezusa, który wie, iż uczniowie nie są jeszcze gotowi, by
pojąć zbliżające się wydarzenia. Jezus zaprasza do służby innym i przyjmowania
wszystkich, nawet tych, którzy są uważania za najmniej ważnych. Służba i
przyjmowanie najsłabszych wyznaczają najlepszy sposób podążania do Jerozolimy.

Ks. Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >