2014-02-24 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-02-24

HOMILIA

Dlaczego nie my?O magicznym podejściu do wiary

W przeżywaniu wiary, chrześcijaństwa, można
nieraz ulec pewnej pokusie: skoro uwierzyłem Bogu, doświadczyłem Jego mocy,
Jego łaski i Bóg jest ze mną, to wszystko powinno być od tej pory proste i łatwe.
Kto lub co mogłoby się bowiem sprzeciwić mocy Bożej? Okazuje się, że to nie
takie proste…

Uczniowie doświadczyli mocy Jezusa w
specyficzny sposób. Jako posłani przez Niego, mogli doświadczyć cudów, które w
imię Jezusa działy się przez ich ręce. Tym bardziej zdziwiło ich, że nie
wszystkie duchy będą im tak po prostu posłuszne, nawet, gdy przywołują mocy
Bożej. I to jest pierwszy wniosek, który można wyciągnąć z dzisiejszej
Ewangelii. Wiara, posługa w imię Jezusa nie jest chrześcijańską magią, zbiorem
zaklęć działających automatycznie.

Kolejne wnioski nasuwają się po odpowiedzi
Jezusa na pytanie, dlaczego uczniowie nie mogli wyrzucić złego ducha. Modlitwa
i post to również nie magia, nie zaklęcia, nie praktyki, które automatycznie,
bezmyślnie wydadzą owoc. Po pierwsze wymagają wysiłku, zaangażowania, ofiary z
samego siebie. Nie pozwalają stanąć obok problemu i rozwiązać go w
rękawiczkach. Zgadza się to ze zbawczym planem Jezusa wobec nas. On też nie
stanął obok naszego grzechu, ale zaangażował się aż po śmierć. Po drugie
wymagają pokory, uniżenia się przez Bogiem. A to postawa dokładnie odwrotna do
postawy złych duchów wobec Boga. Modlitwa z kolei to nie tylko pobożna
praktyka, ale relacja z Bogiem. Im więcej obecności Boga w moim życiu, tym
mniej przestrzeni dla zła.

Nasze życie na ziemi to zmaganie o wieczność z
potęgami duchowymi wielokrotnie większymi niż nasze ludzkie siły, stojącymi za
każdą pokusą, podstępem, przemocą. Ratunek jest tylko w głębokiej zażyłości z
Bogiem, ufności, że On jest potężniejszy niż jakiekolwiek zło. To nie modlitwa
jako praktyka sama w sobie i podobnie rozumiany post przynosi zbawienie, ale
Bóg, który proszony z pokorą, przychodzi ocalić swoje dzieci.

ks. Grzegorz Szczygieł MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >