2014-02-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-02-23

HOMILIA

Miłość totalna

Słodka zemsta?

Miłuj bliźniego swego, aż koszula spadnie z
niego tak ironicznie można podsumować pojawiające się nieraz w ludziach
pragnienie odpłacenia pięknym za nadobne. Bo oto sąsiad całą noc imprezował,
kiedy my, zmęczeni, chcieliśmy się wyspać. Bo oto ktoś zarysował nam na
parkingu samochód. Bo oto Długo można by wymieniać. Podobno na świecie nie ma
nic słodszego od zemsty

Gorzka miłość?

Prawo odwetu: Oko za oko, za ząb, które znamy
ze Starego Testamentu, w rzeczywistości kontrolowało i ograniczało zemstę. Napastnik
mógł się spodziewać, że jaką krzywdę wyrządzi, takiej może spodziewać się odpłaty.

Jednak Jezus chce, by Jego uczniowie żyli w
inny sposób. Za wzór mają wziąć samego Mistrza, który nie mści się na swoich
oprawcach. Jezus w ten sposób pokazuje uczniom, że zło można pokonać tylko
wtedy, gdy radykalnie stawia się mu tamę. Czym innym, jak nie zaporą dla
nienawiści jest zaniechanie odwetu, przyjmowanie niesprawiedliwości i przymusu?

W jaki sposób Jezus uzasadnia przykazanie
miłości nieprzyjaciół? Po pierwsze, Bóg kocha wszystkich bez wyjątku. Nic więc
nie stoi na przeszkodzie, by w takiej miłości naśladować Boga. Po drugie miłość
to nie transakcja handlowa. Nie możemy kochać kogoś tylko dlatego, że on kocha
nas i jest dla nas dobry

Co więc nam przeszkadza w miłości naszych
wrogów? Otóż w obiegowej opinii miłość to uczucie. Nic podobnego ona przede
wszystkim jest postawą. Prawdziwa i głęboka miłość niewiele ma z afektu, jest
pragnieniem dobra dla drugiej osoby. Kochać nieprzyjaciela oznacza więc chcieć
dla niego dobra, rezygnując z odwetu.

Korzyść z miłości

Taka pokorna postawa nie jest biernym
przyjmowaniem agresji, natomiast może stać się środkiem nawrócenia bliźniego.
Cena takiej postawy bywa jednak wysoka, bo trudno pragnąć dobra drugiej osoby,
gdy dzieje się krzywda i niesprawiedliwość.

Ale chrześcijanin nie może być ślepym i
naiwnym pacyfistą. Takie wykrzywione rozumienie miłości bliźniego starają się
czasem promować ideologowie różnej maści. Uczeń Jezusa nie może na nienawiść odpowiadać
nienawiścią, ale zawsze może się bronić. I oczywiście jego ważnym zadaniem jest
walka ze złem w świecie.

Chrześcijanin, który chce swoje życie
prowadzić w myśl słów Jezusa, musi się spodziewać, że będzie odrzucony jak Jego
Mistrz. Ale nawet ci, którzy nie są w stanie przyjąć uczniów Jezusa są bliźnimi,
których trzeba kochać.

Eucharystia uczy kochać

Za każdym razem, kiedy uczestniczymy w
Eucharystii, jesteśmy świadkami tej samej ofiary, którą Jezus złożył na krzyżu.
Zrobił to, by zbawić każdego człowieka także nas i naszych nieprzyjaciół.

Msza św. nie jest wspominaniem wydarzeń z
przeszłości nie przenosi nas 2000 lat wstecz. Eucharystia te wydarzenia uobecnia
razem z Jezusem jesteśmy na Kalwarii. Stoimy pod Jego krzyżem. Słyszymy, jak
przebacza swoim oprawcom, jak modli się nich, jak przebacza łotrowi. Widzimy,
jak oddaje za nas życie. Jezus kocha miłością totalną.

Dlatego właśnie podczas Eucharystii w bardzo
prosty sposób możemy uczyć się miłości naszych wrogów. Prośmy więc naszego Pana
o miłość, większą niż nasze poczucie krzywdy, zranienia i chęć odwetu.

ks. Grzegorz Zembroń MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Jedyną przeszkodą jesteśmy my, kiedy patrzymy na Boga przez ograniczającą nas niewiarę.”
(Smith Wigglesworth)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >