2014-02-22 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-02-22

HOMILIA

Sobota, 22 lutego

Święto Katedry św.
Piotra

Katedra św. Piotra

Nad grobem św. Piotra w Bazylice na Watykanie znajduje się ołtarz
otoczony kolumnami Berniniego, a w górze widać tzw. katedrę św. Piotra, czyli
krzesło, na którym wg podania siedział św. Apostoł. Z boku, niedaleko ołtarza
jest czarna figura św. Piotra z charakterystyczną stopą, wypolerowaną
dotknięciem setek tysięcy rąk pielgrzymów. I piękny jest widok, gdy dwa razy w
roku, czyli na dzień 22 lutego i 29 czerwca ta figura przystrojona jest
specjalnym ubraniem, świecami i pięknymi kwiatami. I tak właśnie jest dzisiaj.

Znak Rybaka

To zewnętrzne znaki, które są bardzo potrzebne, ale nie
wyrażają tego, co istotne. Bo istotny jest tutaj dialog pod Cezareą Filipową
między Mistrzem z Nazaretu a rybakiem Szymonem Piotrem. To tam właśnie należy szukać
źródeł naszej dzisiejszej instytucji bosko-ludzkiej, jaką jest Kościół
katolicki, wraz z widzialną Jego głową, czyli Piotrem i jego następcami aż do
skończenia świata. Ty jesteś Piotr, czyli Skała i na tej skale zbuduję mój
Kościół, i bramy piekła go nie zwyciężą.

Znak Pasterza

Każdy człowiek potrzebuje przewodnika, mistrza, opiekuna,
wychowawcy, towarzysza drogi. Od urodzenia jest zawsze ktoś blisko nas:
rodzice, rodzeństwo, krewni, sąsiedzi, koledzy, znajomi, nauczyciele,
wychowawcy, a przede wszystkim przewodnicy duchowi. Jesteśmy bowiem ludźmi w
drodze homo viator. Stąd właśnie troska, jaką w stosunku do nas okazuje Bóg. On
nam dał jedynego i najpewniejszego Przewodnika i Mistrza, swego Syna Jezusa. A
On z kolei tak to urządził, iż został z nami w znaku Dobrego Pasterza, Pasterza
Piotra.

Znak nadziei dla
świata

Piotr był znakiem dla upadającego świata pogańskiego i
rzymskiego cesarstwa, że ginie to, co nie ma wartości, a zostaje to, co trwa
wiecznie, czyli krzyż, na którym umarł Chrystus i pokonał śmierć
zmartwychwstając trzeciego dnia. Po Piotrze umierali inni, i umierają do dziś.
A krzyż, znak zwycięstwa trwa nadal. I wciąż powtarza się ta sama sytuacja. Ten
znak nadziei, jakim jest Kościół jest dla jednych skałą zbawienia, a dla innych
skałą upadku.

Panie Jezu, w znaku
katedry św. Piotra umocnij moją wiarę w Twoja nieustanną, zbawczą obecność w
każdym następcy Rybaka z Galilei, także biskupa Rzymu dzisiaj Franciszka. Umacniaj
go, podobnie jak umocniłeś wiarę Piotra. Amen.

Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >