2014-02-14 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-02-14

HOMILIA

Oddaj Panu swoją drogę

Słowa, które
Jezus kieruje w dzisiejszej Ewangelii do swoich uczniów: Idźcie oto posyłam
was jak owce miedzy wilki, wypełnili w swoim życiu patroni dnia dzisiejszego
święci Cyryl i Metody. Tak jak uczniowie Jezusa, głosili Dobrą Nowinę w
Galilei, tak też kilka wieków później, patroni dzisiejszej Europy wyruszyli ewangelizować narody
słowiańskie. Zapewne nie było to dla nich łatwe, zostawienie swojej ojczyzny,
cywilizacji, kultury na pewno sporo ich kosztowało, byli przecież ludźmi z krwi
i kości jak każdy z nas. Zmagali się zapewne z tym co w nich było czyli: zniechęceniem,
przeciwnościami, pewno też nie brakowało
im pytań o sens tego co robili. Zaufali
jednak temu który ich posłał. Dzięki temu dokonali dzieła na tamte czasy
rewolucyjnego, głosząc Ewangelię Słowianom w ich własnym języku.

Dzisiaj
każdy z nas, jest zaproszony, aby iść i głosić Dobrą Nowinę. Można to czynić w
różny sposób, jednak tym co najbardziej dzisiaj przemawia, jest przykład życia.
Słowa uczą a przykłady pociągają mówi przysłowie. Błogosławiony Jan Paweł II
wołał, że świat dzisiaj nie potrzebuje nauczycieli, ale świadków. Nie jest to
łatwe, sami dobrze o tym wiemy, często jest tak, że mamy szczere chęci a w
życiu, działaniu różnie wychodzi. Nie wszystko jest w naszych rękach, jest Ten
który stoi nad wszystkim, On posyła, On umacnia, a nas zaprasza do tego,
żebyśmy z wiarą oddawali mu to wszystko co przeżywamy, nasze radości i nasze
trudy. Nasze życie jest w Jego ręku, to do czego jesteśmy zaproszeni, to do
zaufania Jemu w każdej sytuacji naszego życia.

Dar miłości,
zakochania który w dniu dzisiejszym jest też mocno akcentowany w związku z św.
Walentym, to też zadanie. Bóg dając powołanie małżeńskie, dając dar miłości
kobiecie i mężczyźnie, zaprasza ich do mądrego rozwijania go. Dzisiaj gdy 30
procent małżeństw w naszym kraju rozpada się, mogą rodzić się pytania dotyczące
miłości. Jeśli dwoje ludzi, kobieta i mężczyzna z Bogiem buduje swoja drogę,
mogą być na niej rożne przeciwności, ale jedno jest pewne, Pan ich przez
wszystko przeprowadzi.

ks. Grzegorz
O. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >