2014-02-12 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-02-12

HOMILIA

Nieczyste
serce to znaczy jakie? – to serce nieczyste przez słowa i czyny.
Pan
Jezus zna serce człowieka, dlatego mówi: Słuchajcie
Mnie wszyscy i zrozumiejcie!
A uczniowie też nie są wyjatkowymi, są zwykłymi grzesznikami i
trudno im przychodzi odkrywać i wnikać we własne serce, dlatego
mówi im: I
wy tak niepojętni jesteście? –
Jakże łatwo jest mi odnaleźć się w tych uczniach. Ile razy nie
rozumiem i jestem niepojętny.

Co
jest istotą nieczystości serca? Jakim jest wobec Boga serce
człowieka? Istotą nieczystości jest serce zawładnięte przez
rzeczy inne niż Bóg. Jest zawładnięte przez rzeczy, które
rywalizują z Bogiem.
Czyli
źródło prawdziwej nieczystości noszę w sobie: Całe to zło
z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. A więc
nawrócenie mam zaczynać co rano od samego siebie i to nie od
sprzątania obejścia, od ubrania czy umycia ciała, ale od serca, bo
z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,

A
co usuwa nieczystość serca człowieka, co pokonuje nasze grzechy?
Krew Jezusa, bo to jest Krew przymierza na odpuszczenie
grzechów.
Jaka
jest droga w kierunku nabycia czystego serca? – Słuchanie z uwagą
Słowa, pragnienie zrozumienia tego o czym Słowo mówi, przyjęcie
sercem czyli z miłością, z zaufaniem Słowa Bożego.

A
obrzezanie serca to wiara w Chrystusa i etyczne postępowanie czyli
zgodne z wiarą w Chrystusa i wiarą Chrystusowi.

ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >