2014-02-12 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-02-12

HOMILIA

Nieczyste
serce to znaczy jakie? – to serce nieczyste przez słowa i czyny.
Pan
Jezus zna serce człowieka, dlatego mówi: Słuchajcie
Mnie wszyscy i zrozumiejcie!
A uczniowie też nie są wyjatkowymi, są zwykłymi grzesznikami i
trudno im przychodzi odkrywać i wnikać we własne serce, dlatego
mówi im: I
wy tak niepojętni jesteście? –
Jakże łatwo jest mi odnaleźć się w tych uczniach. Ile razy nie
rozumiem i jestem niepojętny.

Co
jest istotą nieczystości serca? Jakim jest wobec Boga serce
człowieka? Istotą nieczystości jest serce zawładnięte przez
rzeczy inne niż Bóg. Jest zawładnięte przez rzeczy, które
rywalizują z Bogiem.
Czyli
źródło prawdziwej nieczystości noszę w sobie: Całe to zło
z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. A więc
nawrócenie mam zaczynać co rano od samego siebie i to nie od
sprzątania obejścia, od ubrania czy umycia ciała, ale od serca, bo
z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,

A
co usuwa nieczystość serca człowieka, co pokonuje nasze grzechy?
Krew Jezusa, bo to jest Krew przymierza na odpuszczenie
grzechów.
Jaka
jest droga w kierunku nabycia czystego serca? – Słuchanie z uwagą
Słowa, pragnienie zrozumienia tego o czym Słowo mówi, przyjęcie
sercem czyli z miłością, z zaufaniem Słowa Bożego.

A
obrzezanie serca to wiara w Chrystusa i etyczne postępowanie czyli
zgodne z wiarą w Chrystusa i wiarą Chrystusowi.

ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >