2014-02-11 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-02-11

HOMILIA

"Korban"Rzeczy które są bliżej, wydają się
większe. Z pewnością znane jest nam wszystkim to zjawisko
optyczne. Właściwie nawet lepiej byłoby powiedzieć złudzenie.
To złudzenie nie dotyczy jedynie wzroku fizycznego, ale może
poważnie zdezorganizować praktycznie każdą dziedzinę życia,
która domaga się naszych wolnych i przemyślanych decyzji. Lęki,
nieuporządkowane namiętności, niezaspokojone potrzeby mogą być
swoistymi soczewkami, które przybliżają i wyolbrzymiają
niektóre elementy naszej perspektywy. Pewne sprawy, zdarzenia,
osoby, rozwiązania stają się bliższe, ale czy ważniejsze?
W czasach Jezusa swoistą soczewką
dla uczonych w Piśmie była pobożność, pragnienie radykalizmu w
zachowywaniu Prawa i oddawaniu czci Bogu. Jezus zauważa jeden z
mechanizmów tej postawy, tłumacząc funkcjonowanie zasady wyrażanej
przez Żydów słowem korban. Nadgorliwość w pobożności
doprowadziła do wypaczenia czwartego przykazania Dekalogu.

Ale i we współczesnym świecie nie
brakuje podobnych anomalii. W imię tolerancji dla mniejszości,
chociażby seksualnych, narzuca się społeczeństwu zgubne
ideologie. We Francji w imię wolności religijnej zakazuje się
manifestowania jakiejkolwiek religijności w instytucjach
publicznych. W imię rzekomego prawa do posiadania potomstwa promuje
się sprzeczne z moralnością technologie prokreacyjne. W imię
wolności matki uchwala się ustawy odbierające nienarodzonym nie
tylko wolność, ale i życie. Mechanizmy te funkcjonują także w
codziennym życiu, kiedy wspomniane już lęki, namiętności,
potrzeby, przekonania biorą górę nad zdrowym rozsądkiem.
Jak uchronić się przed tą zgubną
postawą? "Roztropność
jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w
każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru
właściwych środków do jego pełnienia podpowiada Katechizm
Kościoła Katolickiego (1806), a ta jest owocem wieloletnich
poszukiwań, zmagań, doświadczeń. Nie pozostaje nic innego, jak
nieustanne weryfikowanie swoich poglądów, przekonań, poprzez
rozmowy z osobami bardziej od nas doświadczonymi, kierownictwo
duchowe, spowiedź, rekolekcje, lekturę. I pokora.ks. Grzegorz Szczygieł MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Badź sobą.”
(Michel Quoist)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >