2014-02-10 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-02-10

HOMILIA

Zaraz Go poznano

Wypędzanie
z ludzi złych duchów, uzdrawianie ich z różnych chorób i dolegliwości było
wyczerpującym zajęciem. Świadczy o tym chociażby wydarzenie, które zanotował św. Marek. Kiedy po przepchnięciu
się przez tłum dotknęła Jezusa kobieta od 12 lat cierpiąca na krwotok i została
cudownie uzdrowiona, Jezus od razu zauważył że moc wyszła od Niego (Mk 5,
30).

Duchową
moc potrzebną do uzdrawiania ludzi, wypędzania złych duchów, nauczania, czerpał
Jezus z modlitwy. Chwile spędzone w odosobnieniu, na rozmowie z Ojcem były dla
Niego czasem duchowej odnowy, nabrania duchowej mocy. Gdy w tym świetle
popatrzymy na modlącego się
Jezusa, to na pewno nie będziemy się dziwić, że Pismo św. Nowego Testamentu tyle
razy mówią o Jego modlitwie. Wszystkie najważniejsze momenty w życiu Jezusa
poprzedzone były modlitwą.

żeby choć frędzli u Jego płaszcza
mogli się dotknąć

Przynoszenie chorych na matach lub
dotykanie płaszcza Jezusa naśladują wcześniejsze przejawy wiary. Świadectwa
pochodzące ze starożytnych pogańskich świątyń, w których dokonywano uzdrowień,
wskazują na to, że gdy ktoś doświadczył uzdrowienia w konkretny miejscu, inni
starali się osiągnąć je podobne. Targowiska były największymi placami
starożytnych miast lub wiosek, na których mogły się gromadzić duże tłumy.

Na koniec

Życie codzienne nie szczędzi nam cierpień, nieszczęść i kłopotów. Prawie
każdego z nas dręczy jakaś troska, która mąci spokój naszego serca. Prawie
każdy z nas ma jakiś krzyż, pod którego brzemieniem się ugina. Tym niemniej
właśnie wtedy powinniśmy mocno Bogu ufać i uwierzyć. Wtedy nasza wiara powinna
nam podpowiadać, że Bóg jest naszym Ojcem i że dla Niego wszystko jest możliwe.
On nie tylko dał nam życie, sale także nieustannie to życie cudownie w nas
podtrzymuje.

Kiedy pod wpływem cierpień, nieszczęść kłopotów przychodzi do nas pokusa,
aby się poddać i zrezygnować
z dalszej walki, wtedy powinniśmy upaść przed Jezusem i prosić Go o łaskę
wiary, tak jak prosił św. Piotr Panie, przymnóż nam wiary.

Ks. Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >