2014-02-09 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-02-09

HOMILIA

Wy jesteście solą ziemi i światłem
świata.

Słowa
wy jesteście wskazują, że są one skierowane
osobiście do nas i wyznaczają nam zadania, które mamy wypełnić w świecie. Sól,
bez której trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie, nadaje smak. Warto
poczuć to naszymi zmysłami, bo każdy uczeń Jezusa ma nadawać smak światu.
Niepowtarzalny smak soli, wskazuje, że nasza rola w tym świecie jest bezprecedensowa.
Będąc świadkami Chrystusa nadajemy unikalną wartość każdej naszej chwili i
działaniu. Sól ponadto chroni przed gniciem. Priorytetowym zadaniem, jakie
zostało nam wyznaczone to chronić to, co dobre, przed zepsuciem. Nasze
zaangażowanie powinno mieć na celu uchronić i zachować to, co jest zdrowe. Dodatkowo,
gdy dostanie się do rany lub oka wywołuje ostry ból. Warto o tym pamiętać, gdy
spotkamy się z ostrą nieadekwatną reakcją. Podsumowując wątek soli należy
podkreślić, że pozostając wiernym temu poleceniu, przyprawiamy
świat, a napominając chronimy przed rozkładem.

Światło
świata. Jezus powiedział: Ja jestem światłością
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał
światło życia. (J 8,12).
Chrześcijanin w świecie ma być źródłem jasności. Wszystko co robi ma być
wykonane jawnie. Światło ma
świecić wszystkim którzy są w domu. Pomyślmy o naszych domownikach, którzy
nie zawsze są adresatami naszej ewangelizacyjnej aktywności. Śmiem nawet
twierdzić, że często nasze świadczenie jest skierowane na zewnątrz z
pominięciem najbliższych. Może warto to zmienić.

chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie. Ta wskazówka ma nas
ochronić przed poszukiwaniem próżnej chwały. Jeśli jedynym celem naszego
działania będzie uczynić wszystko dla większej chwały Bożej, to niezależnie od
efektów, nasze zaangażowanie będzie stałe i wolne od ludzkich korzyści.

Ks. Łukasz Hołda
MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >