2014-02-02 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-02-02

HOMILIA

Chlubić
się Bogiem,
chlubić się Jezusem Chrystusem, to znaczy sławić Boga. Naszą
powinnością, jako chrześcijan jest wielbienie Jezusa Chrystusa,
radowanie się Nim. Poprzez przyjęcie ludzkiej natury Chrystus
sprawił, że stanowimy z Nim jedność. Powodem chwalenia się Nim
jest to, że zmazał nasze grzechy. Zaprzeczeniem sławienia Boga
jest chełpienie się samym sobą, czyli przechwalanie się i
udawanie. To zasadniczy błąd głupców i bezbożników mówi
słowo Boże. Chełpienie się samym sobą, to znak rozpoznawczy, że
człowiek próbuje żyć na własną rękę i chciałby pokonać Boga.
Chrześcijanin zaś jest wezwany, by chlubić się krzyżem
Chrystusa, znakiem ludzkiej słabości, która sama w sobie jest
niczym, a którą jednak Bóg się posługuje, aby w świecie objawić
swoją potęgę.
Trzymając
w ręku gromnicę
– Gdy w święto Ofiarowania będziemy brać do ręki świecę
gromnicę, to właśnie po to, aby zachęcać się wzajemnie do
chlubienia się Bogiem. Łaska wiary ma moc rozświetlić gęste
ciemności chełpienia się samym sobą, przechwalania się,
udawania, hipokryzji, życia w ciemności niewiary. Maryja, Matka
Boża, jest znakiem nadziei. Jej wiara odniosła zwycięstwo, tak jak
wiara Kościoła. Trzeba jeszcze, abym, ja, troszczył się o wiarę,
własną i moich braci i sióstr, by Jezus mógł w nas wzrastać.
Byśmy,
żyjąc obietnicami Chrztu świętego, mogli w pokoju serca, podążać
za Chrystusem – Światłością na spotkanie z Bogiem.

ks.
Antoni S, MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >