2014-01-31 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-01-31

HOMILIA

Piątek, III tydzień
zwykły31.01.2014

Samo życie

Codzienność dostarcza nam mnóstwa przykładów z życia. Są to
przykłady pozytywne, ukazujące ludzką szlachetność, dobroć, poświęcenie,
współczucie. Ale niestety, zwłaszcza w środkach masowego przekazu, są to
przykłady negatywne, pokazujące ciemne strony ludzkiej natury, czyli
morderstwa, gwałty, kradzieże, afery, itp. Rodzi to w nas zniechęcenie,
bierność, narzekanie, a przede wszystkim zgorszenie. Pytamy się więc jak to
możliwie, iż człowiek jest zdolny do popełnienia takich czynów.

Pismo Święte księgą
doskonałych czy grzeszników?

Czym jest dla nas Biblia? Księgą natchnioną przez Boga.
Słowem Bożym. Przewodnikiem do Nieba. Z tym się zgadzamy, ale jakże często
wyobrażamy sobie, iż jest to Księga mówiąca o doskonałości człowieka na ziemi,
że opisuje same wspaniałe, pozytywne, budujące historie. Czy jednak na pewno?
Są fragmenty w Piśmie Świętym, które dla tzw. pobożnych uszu będą
zgorszeniem. Do takich należy dzisiejsze I czytanie z 2 księgi Samuela.

Wzór czy zgorszenie?

Król Dawid dla Żydów był i jest przykładem potężnego,
dzielnego króla, któremu Naród wybrany zawdzięcza okres świetności, dobrobytu i
potęgi pod każdym względem. Jest on chlubą tego narodu. A jednocześnie są na
stronach tego samego Pisma Świętego, obok zwycięstwa nad Goliatem, nad
Filistynami, obok sprowadzenia Arki Przymierza do Jerozolimy, są opisy jego
upadków, błędów, grzechów. Historia Dawida i Batszeby, żony Uriasza Hetyty,
jest gorsząca, upokarzająca, wprost odrażająca. Jak nisko upadł ten wielki
król, Pomazaniec Pański! I co my na to? Wypada w kościele czytać takie teksty?
Jaki pożytek możemy z tego odnieść? Może lepiej by było przeczytać piękne,
budujące opowieści, których jest oczywiście dużo w Biblii?

Wnioski

Każdy człowiek jest tylko grzesznikiem. Nie ma ludzi
idealnych! Jedynie Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek jest
idealny. I jedynie Maryja, Matka Boża, na mocy odkupieńczej śmierci i
zmartwychwstania Jezusa jest bez grzechu. Nikt inny. Ale jesteśmy grzesznikami
odkupionymi, zbawionymi, umiłowanymi przez Boga! Zawsze mamy szansę nawrócenia,
przemiany, powrotu, dopóki żyjemy na tym świecie. Wystarczy się tylko przyznać
do grzechu, wyznać go i zwrócić się do Boga o przebaczenie.

I jeszcze jedno. Nie ma tzw. mocnych, nie ma pewniaków,
Nic, nawet chrzest, bierzmowanie, święcenia kapłańskiej, przyjmowanie innych
sakramentów nie gwarantuje, iż nie upadniemy. I to tak nisko jak wielki król
Dawid.

Panie Jezu, daj mi
łaskę pokory. Pomóż widzieć w Tobie i tylko w Tobie źródło świętości. Wspomagaj
mnie, gdy przyjdzie pokusa bycia kimś, zrobienia czegoś wyjątkowego bez Ciebie,
szukania szczęścia poza Toba. Bądź dla mnie jedynym Celem i Źródłem Życia.
Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >