2014-01-29 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-01-29

HOMILIA

Jezus mówi w przypowieściach.
Przypowieść była ulubioną formą przepowiadania Biblijnego. Spotykamy ją zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Jest to opowiadanie, które jest bardzo realne, ale niekoniecznie prawdziwe i miało na celu przekazać to wszystko, co dokonuje się w ludzkim sercu w relacji z Bogiem. Jezus dobry obserwator życia czerpał z niego przykłady, które były barwne i mocno przemawiały do słuchaczy. Podobnie i nasze oczekiwania są podobne, kiedy słuchamy kaznodziejów lubimy, gdy kazanie jest osadzone w życiu i są przykłady, które odnosimy do siebie.
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.
Ta przypowieść jest bardzo realna i przemawia nawet do tych, którzy nie widzieli siejącego zboże siewcy. Jak każda jednak kryje w sosie tajemnicę właściwej interpretacji, dlatego Apostołowie prosili Jezusa o jej wyjaśnienie. Siewca zaczął siać ziarno. Część padła na drogę, część na grunt skalisty, część między ciernie, część na ziemię żyzną. Pierwszą część rozdziobały ptaki, druga wydała szybko plon, ale spaliła się na słońcu, bo nie miała korzeni, trzecia nie wydała owoców. Jedynie czwarta część wydała wielokrotny plon. Bóg ciągle sieje Słowo prawdy i życia i pragnie, aby plon był jak najobfitszy. Natrafia jednak na różne przeszkody, które są w naszym sercu, dlatego los ziarna jest taki, jak opowiada o tym przypowieść.Jakże różne bywają gleby serc ludzkich. Mogą się one również zmieniać w ciągu życia.Biografia wielu świętych o tym świadczy. Bóg się nie zniechęca i choć widzi, że plon jest mizerny, czeka na nasze nawrócenie. Maryja, gdy się objawiła w La Salette, wybrała glebę skalną. Tam przemawiała do małych dzieci, aby poruszyć serca tych górali, którzy również mieli takie serca twarde, jałowe, bez Boga. Byli oni niezadowoleni z życia, bluźnili Bogu, którego wyeliminowani na margines życia. Owocem ich postawy i pracy była zgnilizna moralna i duchowa. Tak często jest i dzisiaj. Zycie bez zaproszenia Boga jest opłakane i staje się nieurodzajną pustynią. Bóg nigdy jednak nie rezygnuje, choćby człowiek zamykał przed nim drzwi, jak czasem ludzie to czynią przed kapłanem, który jest Jego wysłannikiem i idzie w Jego imieniu.Ciągle chceprzypomnieć prawddę zawartą w Ewangelicznych przypowieściach. Miłosierny Pan czeka na nasze nawrócenie, a gdy to nastąpi, nawet kamienie i skały mogą zamienić się w sterty zboża, jak mówiła Maryja w La Salettei człowiek wyda pożądany przez Siewcę owoc miłości i dobra.
ks. Kazimierz W. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Jedyną przeszkodą jesteśmy my, kiedy patrzymy na Boga przez ograniczającą nas niewiarę.”
(Smith Wigglesworth)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >