2014-01-25 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-01-25

HOMILIA

Sobota 25 stycznia, Nawrócenie św. Pawła

Jezus nie odkupił świata pięknymi
słowami, ale swoim cierpieniem i śmiercią. Jego męka jest niewyczerpanym
źródłem życia dla świata; męka nadaje moc Jego słowom.

kard J. Ratzinger

Inny Świat

Nawrócenie św.
Pawła świetnie koresponduje z dzisiejszym słowem: Idźcie na cały świat. Na konferencji poświęconej posłudze hospicyjnej i paliatywnej (6-8.05.2010,
UMK – Toruń), przedstawione zostały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
polskich seminarzystów. Na pytanie: czy po święceniach chciałbyś być kapelanem
szpitala lub hospicjum?, tylko 5% odpowiedziało jednoznacznie – tak! Połowa
ankietowanych stwierdziła, że w posłuszeństwie przyjmie to, jako konieczność!Kto uwierzy

Pochylam się nad
tą Ewangelią w kaplicy szpitalnej, jestem w odwiedzinach u chorego przyjaciela.
Cały świat… kontynenty – Afryka, Azja. Dalekie kraje – Madagaskar, Angola czy
Birma, cały świat to też peryferie, o których mówi papież Franciszek. Świat, czym
on jest dziś dla mnie? Bez wątpienia, tak mocno czuję od miesiąca, to świat pacjentów,
ich rodzin… Świat taki daleki od codzienności. Obcy, nieznany jak obce
kontynenty i kraje. W tym świecie wszystko jest takie same a jednak inne. Być w
tym świecie… Talmud mówił, że gdy
wchodzisz do domu chorego nie możesz usiąść, musisz stać ponieważ w cierpieniu
jest obecna Szekina Boga.

Jestem w
kaplicy. Przede mną młoda kobieta pacjentka, modli się na różańcu, co chwilę
ociera łzy. Wstaję i wychodząc zatrzymuję się przy niej. Kładę dłoń na jej
głowie i dotykam ją. Czynię tak, jak Jezus wobec chorych. Modlę się nad nią
przez chwilę. Odwraca się w moją stronę i spojrzała na mnie z pięknym uśmiechem
szepcząc, dziękuję… Cierpiący Kościół… Świat cierpienia i nadziei, świat
samotności i oczekiwania… Uwierzyć, że wszystko, co Bóg czyni, czyni z
miłości. Być dzielnym i nie wątpić.

Złe duchy

Jak zły duch
może opanować chorego? W cierpieniu, na onkologii… maże wykraść z serca wiarę
w miłość Boga. Bo w cierpieniu weryfikuje się nasza miłość. Mogą przyjść myśli,
że Bóg o mnie zapomniał, że Bóg mnie nie kocha, że zostawił mnie, że jestem Mu obojętny.
Jak wyganiać złego? Głosząc kerygmat! Bóg kocha Cię! On Cię nie zostawił, On z
miłości do Ciebie umarł na krzyżu! On dziś jest z tobą w twoim cierpieniu… W
cierpieniu nie jesteśmy sami. Mówią rabini, że kiedy człowiek jest w
cierpieniu wtedy także Bóg jest w cierpieniu. Cierpienie jest mową Boga… Bóg
jest jak garncarz, który tylko te naczynia uderza, które są doskonałe, sprawdza
ich wytrzymałość. Naczyń wadliwych nawet nie sprawdza, bo Mu na nich nie
zależy. Uderza tylko te, które są dla Niego najcenniejsze (Bereszit Rabba).

Nowy język, węże i trucizna

Stary język
wsącza w nas stare myślenie, że cierpienie jest karą za grzechy, że Bóg cię
skarał! Czeka cię śmierć i piekło! Nie ma ratunku, nie ma wyjścia! To jest ten
stary język… Nowy język, głosi dobra nowinę! Jezus zwyciężył śmierć, ze
śmierci uczynił przejście, otworzył nam niebo i my przyjmując Jezusa do swojego
życia, nie musimy żyć więcej w niewoli strachu przed śmiercią. Jesteśmy wolni!
Śmierć nie panuje już nad nami!!!

To się wszystko dzieje po to, aby
objawiła się chwała boża!

Węże brać będą
do ręki. Mój przyjaciel mówi o swoim raku, gad! A wąż to przecież gad! On trzyma
swego węża, jest świadomy swojej sytuacji i nie panikuje… Bierze chemię
truciznę! Wierzę, że nie będzie mu szkodzić.

Kłaść ręce

Zostałem prezbiterem
Kościoła, otrzymałem dar błogosławienia i nakładania rąk. Z radością i
hojnością czyniłem to, podczas celebrowanych Mszy św. prymicyjnych, dużo
błogosławiłem a tak mało nakładałem ręce… także i na chorych! Dziś w tym
nowym dla mnie świecie, nakładam ręce… Panie przymnóż mi wiary, tak wołam
bym nie zwątpił. Panie, nie patrz na moje grzechy, na moje słabości, ale patrz
na wiarę Kościoła i moją, taką małą… Tak pragnę, aby do tych uzdrowionych, o
których mówi dzisiejsza Ewangelia, należał mój przyjaciel! Amen, niech tak się
stanie!

ks. Bohdan D. ms

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >