2014-01-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-01-23

HOMILIA

Czwartek, II tydzień zwykłyTajemnicaJednym z charakterystycznych motywów Ewangelii wg św. Marka jest tzw. tajemnica mesjańska. Co jakiś czas powtarza się sytuacja, która jest obecna w dzisiejszej Ewangelii: Jezus stara się ukryć przed światem fakt, że jest Mesjaszem. Za każdym razem kiedy dokonuje jakiegoś znaku (uzdrowienia, wskrzeszenia czy uwolnienia od złego ducha) wszyscy świadkowie tego wydarzenia rozpoznają w nim moc Boga i są gotowi świadczyć o tym fakcie. Tymczasem Jezus zabrania im mówić, nie szuka rozgłosu. Jak to zwykle bywa z tajemnicami i tak wszystko bardzo szybko się wydaje i wokół Jezusa zaczynają gromadzić się ogromne tłumy, które szukają uzdrowienia ze swoich chorób.Nietrudno sobie wyobrazić co by się działo, gdyby dzisiaj Jezus dokonał jednego ze swoich znaków. Z pewnością pięć minut po tak nadzwyczajnym wydarzeniu pojawiłaby się telewizja po czym przez dwa dni zaproszeni do studia telewizyjnego eksperci zastanawialiby się jak było możliwe to, co się stało, po czym sprawa ucichłaby, aż do następnego cudu. Niezwykłość budzi ciekawość i rozbudza nasze pragnienia życia bez chorób i problemów, tymczasem misja Jezusa nie polega na leczeniu chorób. Znaki, których dokonuje Jezus nie mają na celu wzbudzenia zainteresowania Jego osobą. Nie są po to, by oznajmić, że oto pojawił się cudotwórca, który rozwiąże wszystkie problemy tego świata. One są znakiem nadchodzącego królestwa, ale to królestwo to nie jest jakaś baśniowa kraina.Prawdziwy cudTajemnica Mesjańska zostaje wyjawiona dopiero po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Dopiero w tym momencie możliwe jest zrozumienie całości dzieła. Dopiero wówczas staje się jawna prawdziwa tożsamość Mesjasza, który nie przyszedł, aby Mu służono lecz aby służyć. Nie przyszedł szukać chwały, ale przyszedł pokonać śmierć. Jego prawdziwa moc nie objawia się w momentach, w których uzdrawia z chorób, ale wówczas gdy uwalnia nas od lęku przed śmiercią. Ci, których uzdrowił lub wskrzesił w ciągu swego ziemskiego życia i tak w końcu umarli. Ci, którzy za nim poszli wcale nie otrzymali w zamian bezproblemowego życia. Z dwunastu Apostołów tylko Jan dożył starości a i on spędzał ostatnie lata swojego życia na wygnaniu. Ale wszyscy ci, którzy za Nim poszli doświadczyli największego cudu: Jezus uzdolnił ich do miłości, która nie umierała nawet w obliczu śmierci fizycznej. Narodzili się na nowo i już nie bali się kochać swoich braci. Stali się braćmi Jezusa i dziedzicami królestwa. Ostatecznie prawdziwym cudem jest to, że można kochać tak jak Jezus.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >