2014-01-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-01-21

HOMILIA

Wtorek, II tydzień zwykłyByć słabym jak BógFragmenty Pierwszej Księgi Samuela, które towarzyszą nam w ostatnich dniach pokazują jak Pan Bóg cierpliwie zmienia sposób patrzenia na świat Izraela i każdego z nas.Wybór człowiekaKiedy Izraelici zdecydowali, że chcą mieć króla to wybór padł na najbardziej odpowiedniego kandydata. Saul był wysoki, silny i był dzielnym wojownikiem. Taki król zapewniał bezpieczeństwo. Siła wydaje się być gwarancją bezpieczeństwa w życiu, dlatego zawsze chcemy być silni (jeśli nie fizycznie, to psychicznie lub w jakiś inny sposób). Jednak spoglądanie na świat przez pryzmat swojej siły jest bardzo niebezpieczne. Człowiek silny wszystko uzależnia od siebie, wszystko robi najlepiej, wszystko musi kontrolować. Problem jest w tym, że nie jesteśmy wszechmocni i nagle ciężar spraw codziennego życia zaczyna nas przygniatać. Nie radzimy sobie z tym, że ciągle ktoś czegoś od nas oczekuje. Nie radzimy sobie z tym, że przychodzą porażki, że pojawia się choroba, na którą nie znamy ratunku. Można tak jak Saul popaść w obłęd czując się przygnieciony poczuciem odpowiedzialności za zbyt wiele do tego dochodzi poczucie samotności.Wybór BogaWybór, który opisany jest w dzisiejszym pierwszym czytaniu jest już inny. Samuel, tak jak za pierwszym razem szuka jeszcze silnego, budzącego respekt mężczyzny, który mógłby wziąć odpowiedzialność za królestwo. Bóg jednak każe mu odrzucać kolejnych kandydatów. W końcu wskazuje mu na Dawida chłopca, którego nikt nawet nie brał pod uwagę. Dlaczego tak? Św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian odwołuje się w pewnym momencie do doświadczenia miejscowej wspólnoty. Pisze do nich: Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. Bóg chce pokazać nam, że to On jest wszechmocny, że to z naszej słabości rodzi się wiara, zaufanie Bogu. W raju człowiek chciał się stać jak Bóg – stać się wszechmocny. Bóg również chce, byśmy się stali tacy jak On, ale dla Niego oznacza to, żebyśmy kochali tak jak On. Taka miłość rodzi się jednak nie z poczucia siły, ale z doświadczenie zależności od Niego.Po co nam prawo?Trochę w tym duchu można również odczytać dzisiejszą Ewangelię. Kiedy faryzeusze przychodzą do Jezusa to mają pretensję, że uczniowie nie zachowują prawa szabatu. Wcześniej mieli pretensję, że uczniowie nie poszczą. Wierzyli, że w takim razie nie mogą się podobać Bogu. Jezus jednak zwraca uwagę na co innego to nie człowiek został stworzony dla szabatu, ale szabat dla człowieka. Bóg nie dał swojego Prawa po to, by człowiek udowodnił, że jest silny, ale po to, by pomóc człowiekowi dostrzec swoją słabość. Szabat był szczególnym dniem, w którym człowiek przestawał działać, po to, by móc dostrzec jak działa Bóg, by dostrzec Jego dobroć i wszechmoc i by uczyć się zaufania.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Jedyną przeszkodą jesteśmy my, kiedy patrzymy na Boga przez ograniczającą nas niewiarę.”
(Smith Wigglesworth)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >