2014-01-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-01-20

HOMILIA

Nowe wino, nowe
bukłaki, nowe, czyli jakie?

Często gdy mówimy nowe,
myślimy o czymś, czego jeszcze nie było. Jednak, gdy używamy
sformułowania odnowić coś, myślimy wręcz odwrotnie, o
powrocie do pierwowzoru, do źródła. Kiedy Jezus mówi o nowym
winie i nowych bukłakach, o której nowości mówi? Jezus
przyszedł na świat głosić Dobrą Nowinę i odnowić wszystko w
sobie. Przyszedł do tych, którzy w różny sposób odstąpili od
pierwotnej miłości. Przyszedł w końcu by przywrócić
człowiekowi jego pierwotne podobieństwo do Stwórcy.
Żyjemy w świecie, który nieustannie
proponuje nam nowe trendy, idee, w których wiele zjawisk okrzyknięto
postępem, cywilizacyjnym rozwojem, osiągnięciem, odkryciem. Jednak
po bardziej szczegółowej analizie wiele z tych zjawisk okazuje się
zjawiskami destrukcyjnymi dla człowieka, samobójczymi. Wymieniać
można, zdawałoby się, bez końca: zamachy na życie w postaci
aborcji, eutanazji, pseudorówność, pseudotolerancja, prymat
ekonomii nad godnością człowieka, prymat wizerunku nad prawdą…
Świat domaga się także swoich nowych bukłaków – ludzi
pozbawionych sumienia, wartości, tożsamości, krytycznego myślenia,
powtarzających bezmyślnie utarte slogany. Jak się przed tym
bronić? W co wierzyć? Za czym iść?
Każdy rozwój, postęp, aby
rzeczywiście niósł ze sobą dobro, musi być jednocześnie głęboko
ewangeliczny. Musi dobrze wpisywać się w Jezusowe orędzie, bo tu
bije źródło określające naszą pierwotną tożsamość, nowość.
Chrześcijanin nie jest wobec współczesnych propozycji bezradny.
Może i powinien korzystać ze światła rozumu, sumienia,
weryfikować zjawiska za pomocą Dekalogu i Ewangelii. W bardziej
szczegółowych kwestiach może liczyć na głos Kościoła wyrażony
w oficjalnych wypowiedziach, jak i w zwyczajnym duszpasterskim
nauczaniu. Oby tylko nie brakło pokory do wsłuchiwania się w ów
głos. Tak łatwo bowiem dziś zobaczyć w sobie samym eksperta od
wszystkiego…

ks. Grzegorz Szczygieł MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >