2014-01-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-01-20

HOMILIA

Nowe wino, nowe
bukłaki, nowe, czyli jakie?

Często gdy mówimy nowe,
myślimy o czymś, czego jeszcze nie było. Jednak, gdy używamy
sformułowania odnowić coś, myślimy wręcz odwrotnie, o
powrocie do pierwowzoru, do źródła. Kiedy Jezus mówi o nowym
winie i nowych bukłakach, o której nowości mówi? Jezus
przyszedł na świat głosić Dobrą Nowinę i odnowić wszystko w
sobie. Przyszedł do tych, którzy w różny sposób odstąpili od
pierwotnej miłości. Przyszedł w końcu by przywrócić
człowiekowi jego pierwotne podobieństwo do Stwórcy.
Żyjemy w świecie, który nieustannie
proponuje nam nowe trendy, idee, w których wiele zjawisk okrzyknięto
postępem, cywilizacyjnym rozwojem, osiągnięciem, odkryciem. Jednak
po bardziej szczegółowej analizie wiele z tych zjawisk okazuje się
zjawiskami destrukcyjnymi dla człowieka, samobójczymi. Wymieniać
można, zdawałoby się, bez końca: zamachy na życie w postaci
aborcji, eutanazji, pseudorówność, pseudotolerancja, prymat
ekonomii nad godnością człowieka, prymat wizerunku nad prawdą…
Świat domaga się także swoich nowych bukłaków – ludzi
pozbawionych sumienia, wartości, tożsamości, krytycznego myślenia,
powtarzających bezmyślnie utarte slogany. Jak się przed tym
bronić? W co wierzyć? Za czym iść?
Każdy rozwój, postęp, aby
rzeczywiście niósł ze sobą dobro, musi być jednocześnie głęboko
ewangeliczny. Musi dobrze wpisywać się w Jezusowe orędzie, bo tu
bije źródło określające naszą pierwotną tożsamość, nowość.
Chrześcijanin nie jest wobec współczesnych propozycji bezradny.
Może i powinien korzystać ze światła rozumu, sumienia,
weryfikować zjawiska za pomocą Dekalogu i Ewangelii. W bardziej
szczegółowych kwestiach może liczyć na głos Kościoła wyrażony
w oficjalnych wypowiedziach, jak i w zwyczajnym duszpasterskim
nauczaniu. Oby tylko nie brakło pokory do wsłuchiwania się w ów
głos. Tak łatwo bowiem dziś zobaczyć w sobie samym eksperta od
wszystkiego…

ks. Grzegorz Szczygieł MS

Nadchodzące wydarzenia
26-28 maj - Nowe życie w Duchu Świętym
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Najświętsza Panna chroni mnie zawsze, gdy tylko Ją wezwę. Jeśli nachodzi mnie niepokój czy też mam jakiś kłopot, to od razu zwracam się do Niej — i zawsze, jak najczulsza z Matek, zajmuje się moimi sprawami.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >