2014-01-18 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-01-18

HOMILIA

Dobra Nowina
Przed nami scena powołania Lewiego, czyli celnika Mateusza, oraz posiłek Jezusa w towarzystwie celników i grzeszników, co bardzo nie odpowiada niektórym uczonym w Piśmie i faryzeuszom. Owi niektórzy często zadają pytania, wygłaszają komentarze, okazują niezadowolenie, zgorszenie. Nie dostrzegają cudów nawróceń, przez co sami siebie skazują na jeszcze większą zatwardziałość sera. Na cud nawrócenia otwarci są grzesznicy
Powołanie Lewiego pokazuje, jak postępował Jezus, który przyszedł na świat, aby wzywać grzeszników. Jezus zbliżał się do grzeszników, nie stawiając żadnych warunków. Wyrażał swą życzliwość i przyjaźń, jeszcze zanim zasłużyli na Jego łaskę. Prawdziwe nawrócenie grzesznego człowieka, prowadzące do całkowitej przemiany życia, było konsekwencją spotkania z Jezusem i doświadczenia Jego bezwarunkowej i bezinteresownej miłości. Ponieważ Jezus jest doskonałym obrazem swego Ojca, możemy być pewni, że Ojciec niebieski tak samo odnosi się do grzeszników Jego Syn. To jest właśnie Dobra Nowina! Spotawmy sobie kilka pytań i postarajmy się na nie odpowiedziec w naszych sercach: dlaczego nie przyjmujemy jej z wielką radością i wdzięcznością? dlaczego jesteśmy skłonni do wyobrażania sobie Boga jako Tego, który bezlitośnie karze człowieka za każdy grzech? dlaczego lękamy się Boga? dlaczego odrzucamy tę miłość, której przecież w głębi naszych serc tak bardzo pragniemy?
Ks. Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >