2014-01-10 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-01-10

HOMILIA

Jak spełnia się Słowo Pisma w naszym życiu?Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli (Łk 4,21).

Uroczyste wystąpienie Jezusa w synagodze w
Nazarecie, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, można ocenić dwojako: można w
nim widzieć zewnętrzny wyraz miłości Chrystusa do liturgicznych zgromadzeń , do
nabożeństw i modlitwy, ale można także dopatrzeć się tutaj oficjalnego
objawienia się Jezusa jako Mesjasza. Jedno i drugie jest tutaj bardzo ważne i
jedno z drugim jest ściśle związane. Dominuje jednak druga racja : Jezus
obwieszcza uroczyście, że jest obiecanym Mesjaszem, Tym, którego zapowiedział
prorok Izajasz, tym na którego czeka cały naród, tym który niesie zbawienie
światu.

Potrzeba było nie byle jakiej odwagi i nie
byle jakiej pewności siebie, by po przeczytaniu świętego tekstu, który Izraelici
uważali za słowa samego Boga; tekstu, którym przez wieki karmił się naród
wybrany, w którym kryły się pragnienia pobożnych Izraelitów, z całą
świadomością konsekwencji stąd wynikających zawołać to wszystko odnosi się do
mnie! To wszystko dziś spełnia się na mnie!

Na takie oświadczenie mógł sobie
pozwolić tylko ten, kto czuł za sobą autorytet samego Boga, kto zdawał sobie
sprawę, że zawsze może liczyć na Jego poparcie.

Można powiedzieć , że to
wystąpienie Chrystusa było uroczystym ogłoszeniem światu nastania ery
mesjańskiej i razem z nią pojawienia się na ziemi obiecanego Mesjasza.

Jak zareagowali na to oświadczenie słuchacze
Jezusa i jak ja dziś na nie reaguję? Oto pytania, których nie można pozostawić
bez odpowiedzi, wobec których trzeba zająć jakieś stanowisko. Synagoga przyjęła
słowa z największym uznaniem wszyscy
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust
Jego Jezus ich ujął i pociągnął mocą
słowa, a jednak nie byli w stanie przyjąć, że on jest oczekiwanym Mesjaszem.
Trzeba wiec zapytać co sprawia, że człowiek może uwierzyć w Jezusa, że zbawia,
uszczęśliwia, ratuje z rozpaczy, nadaje sens temu co przeżywamy? Benedykt XVI
nauczał rodaków w Niemczech, że trzeba tak żyć jakby się wierzyło, tak myśleć
jakby się było czegoś pewnym, tak się próbować modlić jakby się umiało tę
sztukę bardzo dobrze. Tam gdzie kończą się nasze drogi zaczynają się drogi Boże.

Ks. Zdzisław Sawka MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie wystarczy znać dobro, trzeba je praktykować.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >