2014-01-09 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-01-09

HOMILIA

Okres Bożego
Narodzenia, Czwartek, 9 stycznia 2013 r.

Powołani do
miłości

Nie trzeba zbyt
wielkiego wysiłku by zrozumieć, iż wzajemna miłość między ludźmi jest
prawdziwym cudownym lekiem w trudnych chwilach czy nawet kryzysach. Każdy
czuje, iż został stworzony dla miłości a nie po to, by być odrzuconym i nienawidzonym.
Kto podejmuje próbę wypełnienia przykazania miłości o własnych siłach i jest
przekonany, iż kocha, ten tak naprawdę zaczyna żyć w iluzji. Człowiek sam z
siebie nie potrafi kochać! Bez Ducha Świętego, którego dał nam Ojciec przez
Syna nie możemy kochać się wzajemnie. Kiedy zatem możemy kochać? Gdy przez
wiarę należymy całkowicie do Chrystusa. Wówczas jesteśmy gotowi dostrzec
potrzeby innych, przyjąć ich sposób bycia odmiennymi nie na podstawie naszej
woli, ale dzięki mocy Ducha Świętego.

Rozpoznać
Zbawiciela

Apostołowie
chociaż uczestniczyli w cudzie rozmnożenia chleba, to jednak nie zrozumieli
tego cudu. Także i dzisiaj często człowiek nie rozumie obecności Boga ponieważ
posiada serce zatwardziałe. Apostołowie nie potrafią rozpoznać Chrystusa, który
chodzi po wodzie. Jezus ukazuje się im jako Bóg-Stwórca i zbawiciel; jako Ten,
który panuje nad chaosem i zbawiciel otchłani. Przychodzi także i dzisiaj, abym
uwierzył w obliczu choroby, niespodziewanego cierpienia Wydarzenie rozmnożenia
chleba można zrozumieć dzięki słuchaniu, posłuszeństwu, miłości. Każde
wydarzenie w życiu można zrozumieć tylko wówczas, gdy się słucha, jest się
posłusznym

Kościół strzeżony
przez Zmartwychwstałego

Łódź w tej
Ewangelii to Kościół. Jest unoszona na burzliwym morzu, pośród gwałtownych
wiatrów. Ale obecność Jezusa, który nieustannie towarzyszy Kościołowi sprawia,
że z nocy staje się dzień, z gwałtownej wichury łagodny powiew.

Jezus Chrystus
pokonał wszelki lęk

Apostołowie lękają
się będąc w łodzi. Bóg nieustannie mówi do człowieka: nie lękaj się! Jezus wobec przerażonych uczniów wypowiada te same
słowa. Śmierć powoduje lęk, który pojawia się w na różne sposoby i w różnych
obliczach. Wobec tego lęku człowiek zawsze próbuje uciekać, chować się. Jest to
jednak bezużyteczna próba ucieczki, śmierci nie pokonuje się próbując od niej
uciec! Nikt jej nie umknie. Śmierć może być zwyciężona jedynie w Chrystusie, w
Nim każdy lęk jest pokonany. Kiedy jest się wolnymi od lęku, jest się wolnymi i
zdolnym do miłości. Jest się wolnym, aby spotykać drugiego takim, jakim on
jest, w ciele i krwi. Można spotykać drugiego, zarówno tego kto jest blisko
jak i kto jest daleko. Można wówczas spotykać się z drugim bez oczekiwania, że
stanie się takim, jakim go sobie wyobrażałem. Maryja, wyzwolona przez Chrystusa
z każdego lęku, wolna aby kochać każdego jakim jest, nie boi się spotkać
Maksymina i Melanię w La Salette w ich rzeczywistości, nie lęka się tego, kim
są.

Ks. Jacek P.

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >