2014-01-08 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-01-08

HOMILIA

Wczoraj
Słowo Boże zapewniało nas, że wcielenie wydarzyło się
rzeczywiście, Bóg to wydarzenie dokonał dla nas. I ludzie mogli Go
oglądać, słuchać, dotykać, doznawać od Niego pomocy na duchu i
na ciele. Jezus na początku swej działalności zamieszkał wśród
ludzi najbardziej nic nie znaczących, pogardzanych, zagubionych:
chorych na duszy i na ciele w Galilei.
Hej,
co się więc takiego, takiego Tobie, Panie stało…?
Dzisiaj
Słowo nam pomaga dotrzeć do intencji działania Syna Bożego, do
zamysłu Boga, który posłał na ziemię swego Syna. Dlaczego to
uczynił? Po co? Co się takiego stało jak śpiewamy w jednej z
pastorałek –
Ześ
się na ten kiepski świat, kiepski świat przychodzić zachciało.
Można
powiedzieć, że Pan Bóg zainwestował w bardzo kiepskiego wspólnika
jakim jest grzesznik, ja i ty.

Pan
Bóg wobec człowieka, zagubionego, którego sytuacja podobna jest do
owiec bez pasterza, wobec człowieka, którego grzech wyrzucił na
pustynię, na odludzie, gdzie życie jego jest w ciągłym
niebezpieczeństwie, wobec tego człowieka, Pan Bóg kieruje się
miłosierdziem, miłością. Daje Syna, aby na nowo Słowem Dobrej
Nowiny ludzi zgromadził w Jego lud, który słucha Słowa, rozważa
je w swoim sercu i wypełnia. Zadbał także o to, abyśmy na pustyni
mieli pokarm broniący przed śmiercią, pokarm, który sprawia, że
możemy żyć i iść za Nim.
A
mnie się ciągle wydaje, że to
ja wielką łaskę robię Panu Bogu,
tymczasem: W tym przejawia się miłość, że nie my
umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna
swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. I
co teraz winienem zrobić wobec takich faktów?ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >