2014-01-05 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-01-05

HOMILIA

Kilka dni temuzaczął się nowy rok 2014 od uroczystego
błogosławieństwa Aarona.: Niech Cię Pan obdarzy pokojem

Dziśpierwsza niedziela pierwszego miesiąca nowego
roku. Wszystko przed nami. Wyruszamy w kolejną podróż w nieznane. Ale
nieznane tylko z naszej strony. Bóg bowiem wie i zna tę drogę, On nas na nią
zaprasza, On chce z nami tą drogą iść. On przychodzi do nas i dziś ze Swoim
Słowem Życia.

Spróbujmy przełamać to Słowo, podzielić się Nim jak się
dzieli chlebem na drogę.

Staję zdumionygłębią fragmentu listu św. Pawła do
Efezjan z dzisiejszej liturgii Słowa. Każde zdanie, każde słowo jest ważne,
niezwykłe, pełne ciepła, miłości, nadziei.

Kim jest Bóg? Kim jest człowiek stworzony na Jego obraz i
przeznaczony do tak wielkiej zażyłości, do bliskości?Jak wielki to dar
być przybranym synem Boga, przez synostwo Jezusa Chrystusa! Jakie wybranie ale
jakie też zadanie i zobowiązanie!

Ja jestem przybranym synem samego Boga!Tak, to prawda,
bo o tym zapewnia mnie On sam przez Ducha Świętego w Słowie, które stało się
ciałem i zamieszkało między nami. Zamieszkało i mieszka wciąż. Teraz, dzisiaj,
tutaj, gdziekolwiek jestem i cokolwiek robię.

Jak to przełożyć na codzienność?Jak żyć tą prawdą,
która powala, onieśmiela, zobowiązuje? Pomaga nam w tym św. Paweł
zwracając się nie tylko do Efezjan 2000 lat temu, ale do Ciebie i mnie z tym
ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym i miłością w sercu. On, który
zawierzył Jezusowi i dla Niego poświecił całe swoje życie po nawróceniu
pod Damaszkiem:Usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości
względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w
moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec
chwały, dał wamducha mądrościobjawienia w głębszym poznawaniu Jego
samego. Niech da wamświatłe oczy serca, tak byście wiedzieli,czym
jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród
świętych.

Odwagi! Powiedz na to twoje: Amen!!!

ks. H. Kuman MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >