2014-01-03 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-01-03

HOMILIA

Jak On jesteśmy!

Obdarzenie miłością Ojca w niebie
to wyróżnienie bez żadnej zasługi. Bóg umieścił każdego człowieka w swoim
sercu. Abyśmy nie mieli co do tego wątpliwości, to przyjął naturę ludzką w
Jezusie Chrystusie, który przemówił do nas przez znaki przekazujące przez
ludzkie zmysły tę prawdę: Bóg jest obecny między nami. Najpierw jako Jezus
Chrystus, potem jako sakramentalny znak, a następnie poprzez wiarę jako Duch Święty,
który dysponuje tą samą mocą sprawczą, co cała Trójca. Wszystko to, co Bóg
stworzył jest dobre. Wszystkie walory ludzkiego wyposażenia duchowego i
zmysłowego mają swój charakter dobra. To dlaczego grzeszymy? Bo nie jesteśmy
jak Osoby Boskie zjednoczeni miłością. Wszystkie te dobre rzeczy w człowieku po
grzechu zatraciły swoją harmonię i proporcje. Nie zachowujemy ani właściwej
miary, ani właściwego porządku, ani właściwego czasu. Przesadzamy na każdym
kroku nadmiarem albo niedomiarem. Najczęściej to sprowadza się do działania nie
na miejscu, nie w czasie i nie w ten, co trzeba sposób. Jaki dla nas ratunek?

To Jezus Chrystus!

Oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata św. Jan Chrzciciel wypowiada proroctwo i od razu jego
wypełnienie. Tylko Jezus Chrystus był w stanie zachować właściwe proporcje w
rozpoznawaniu woli Bożej i jej realizacji przez środki, jakimi dysponuje natura
ludzka. Tylko Jezus działał na czasie, we właściwym miejscu i we właściwy
sposób. Nie przesadzał nigdy: używał tych zdolności. Jest mężczyzną, który zna
swoje naturalne popędy, a zapędy ciała korygował postem, modlitwą i wstrzemięźliwością.
Porywy serca łagodził słowami prawdy i autorytetu Bożego Syna, uczucia smutku,
gniewu i żalu wyrażał w widoczny i słyszalny sposób wobec świadków: płakał,
śmiał się, wzruszał się, zastanawiał, zadawał pytania retoryczne wyrażające troskę.
Jest człowiekiem, w którym wszystko gra jak w szwajcarskim zegarku. W Nim nic
nie było nadmiarem lub niedomiarem. Idealny człowiek, który zainicjował
nowy-stary porządek rzeczy: dzięki łasce nie chodzi teraz o pokutowanie, ale o
przeciwdziałanie temu, co rozregulowuje to wspaniale zharmonizowane dzieło
stwórcze naturę ludzką , którą dysponuje każdy człowiek.

Ja to ujrzałem, i daję
świadectwo mówi św. Jan Chrzciciel.

Ma rację! Jezus to harmonia
piękna, dobra i miłości ofiarowana dla każdego człowieka.

Każdy, kto trwa w Nim, nie
grzeszy dorzuca św. Jan Apostoł.

Jak ma grzeszyć, skoro dzięki
łasce wszystko w człowieku pięknie współgra, jak należy

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >