2013-12-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-30

HOMILIA

30 grudnia, Szósty dzień w Oktawie Bożego NarodzeniaŚwiadek nowego życiaProrokini Anna podobnie jak Jan Chrzciciel i Symeon stoi na progu Nowego Testamentu. Jej aż przesadnie dokładnie opisane pochodzenie i bardzo podeszły wiek wskazują na zakorzenienie w tradycji Starego Testamentu i długie oczekiwanie. Jej długie wdowieństwo jest też w jakiś sposób obrazem oddzielenia Izraela od Boga. Mimo to Anna (jej imię oznacza "łaskę") nie zdecydowała się ponownie wyjść za mąż, pozostając wdową. Jej wierność, jej oczekiwanie, jej nieustanna służba Bogu w świątyni przywołują na myśl tęsknotę Izraela, który oczekiwał przyjścia Mesjasza. Anna reprezentuję czuwanie, które właśnie się spełniło. Kiedy Józef i Maryja wnoszą Niemowlę, by ofiarować Je Bogu Anna, podobnie jak Symeon, rozpoznaje w Nim spełnienie swoich pragnień.Kończące się życie spotyka się z rodzącym się życiem i to spotkanie rodzi ogromną radość. Anna zaczyna błogosławić Boga opowiadając o Jezusie wszystkim oczekującym wyzwolenia Jeruzalem. Pojawiające się w tym kontekście słowolytrosis(odkupienie, wyzwolenie) nawiązuje do kilku fragmentów Starego Testamentu. Radość, którą przeżywa Anna można porównać z radością Rut, synowej Noemi, która w swoim wdowieństwie spotyka miłość Obeda. Jednak zwyczaj prawny nakazywał jej małżeństwo z bliższym krewnym jej zmarłego męża. Obed jednak "wykupuje" swoją oblubienicę i poślubia ją. Historia ta wpisana w rodowód Jezusa staje się jedną z wielu zapowiedzi dzieła zbawienia dokonanego przez Jezusa. Człowiek zniszczony przez grzech zaprzedał się w niewolę diabłu. Bóg jednak wkracza w tę historię by swoją krwią zapłacić okup i wykupić nas z niewoli. Anna, która z radością opowiada w świątyni o Jezusie rozpoznaje w Nim właśnie Tego, który kończy jej żałobę i wdowieństwo. Bóg właśnie poślubia swój lud, wszyscy właśnie stajemy się Jego rodziną, zaczyna się w nas rozwijać nowe życie – to z Boga.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >