2013-12-27 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-27

HOMILIA

Dużo różnych
wątków jest w dzisiejszym Słowie, ale zatrzymajmy się na
wątku drogi Apostoła do wiary w Syna Bożego i zaproszeniu jakie do
nas kieruje.
Apostoł Jan, jest
świadkiem tego jak Jezus żył i co uczynił. Zaprasza nas
umiłowany uczeń do uznania w Jezusie obecne Słowo Ojca. I pisze
swoją Ewangelię, abyśmy wierzyli w Niego i mieli życie.
Co Jan zobaczył? Jaki
znak przyprowadził go do wiary, że Jezus po ukrzyżowaniu i śmierci
jest żywy? Ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była
na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie
zwiniętą na jednym miejscu. Proste, pokorne znaki! Podobnie jak
przy Narodzeniu, kiedy anioł zapowiedział znak, który nie był
wyjątkowy: niemowlę zawinięte w pieluszki i złożone w żłobie.
Widząc kamień od
grobu odsunięty, mógł pomyśleć, że może nastąpiła kradzież
ciała Jezusa. Ale widząc płótna i chustę, złóżoną i
oddzielnie leżącą, rozpoczął wierzyć w zmartwychwstanie.
Co za szczęście dla
nas czytać o tych prostych pokornych szczegółach, o których nam
mówią świadkowie. Przecież w naszym życiu, również mają
miejsce, istnieją, znaki, które Pan Bóg nam daje,
przedstawia. Jakie są te pokorne, proste znaki, które Pan Bóg mi
daje w życiu, aby wzrastała we mnie wiara w Niego, zaufanie Jemu?
Warto, abyśmy sobie
uświadomili znaki obecności Pana w naszym życiu. Wspomnijmy
pierwszy z nich Pismo święte. A przecież są jeszcze inne znaki
Jego obecności. To one są przyczyną naszej radości. Pan Bóg
komunikuje nam swoje życie, abyśmy mogli Go kochać i tą samą
miłością kochać bliźniego. W ten sposób realizuje przymierze,
które z nami zawarł na Chrzcie świętym. Boga poznajemy przez
życie wiarą i z wiary, i nie jest to poznanie intelektualne, ale
doświadczenie Jego miłości, Jego mocy w fakcie, że zmienia nam
serce, ze starego człowieka na serce człowieka nowego, podobne do
Jego serca.
Pomóż nam, Panie,
odczytywać właściwie znaki, które nam dajesz, abyśmy podążali
do wiary drogą Twego ucznia, Jana. On usłyszał o Słowie życia,
ujrzał własnymi oczami, patrzył na Ciebie i dotykał Cię
własnymi rękami a teraz o Tobie świadczy i głosi nam życie
wieczne, które było w Ojcu, a im (Apostołom) zostało objawione,
oznajmia nam, co ujrzał i słyszał, abyśmy mieli łączność z
Apostołami. A mieć z nimi łączność znaczy: mieć ją z Ojcem i
z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Dzieląc się wiarą, dzieli się
radością ze zmartwychwstania Pana. To znaczy, że wcielenie to nie
jakiś sen ale Syn Boży żył między nami w ludzkim ciele,
prawdziwym, nie pozornym. Jego miłość jest prawdziwa, nie udawana,
nie pozorna, nie jest czymś co łudzi człowieka i pozostawia go na
pastwę własnych sił, marzeń, pragnień. Bóg jest Miłością. I
tak się nam udziela, abyśmy żyli i radowali się naszym Bogiem i
wiarą w Niego.

ks. Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Badź sobą.”
(Michel Quoist)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >