2013-12-26 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-26

HOMILIA

Święto św. Szczepana

26.12.2013

Świat kontrastów

Przed chwilą przeczytałem wypowiedź arcybiskupa Canterbury,
prymasa wspólnoty anglikańskiej: My śpiewamy o chwale w Betlejem, a tam w
Palestynie i Izraelu cierpią dziś niewinni. Idąc za tym stwierdzeniem, możemy
przytoczyć wiele innych, bardzo konkretnych przykładów. Świat złożony jest z
olbrzymiej liczby kontrastów. Bogaci, biedni, mający władzę i bezsilni, zdrowi
i chorzy, młodzi i starzy, wykształceni i analfabeci

Boże Narodzenie wpisuje się bardzo mocno w tę rzeczywistość.
Świętujemy przecież narodzenie Syna Bożego, Zbawcę Wszechświata w ubogiej
rodzinie z Nazaretu, w warunkach skrajnego ubóstwa, w grocie, opuszczeniu, bez
żadnych zabezpieczeń socjalnych, medycznych. I tak już będzie do końca świata.
Nie można się w tym względzie łudzić.

Prawda i fałsz

Inna rzeczywistość, z którą się spotykamy, na co dzień, to
zmaganie prawdy i fałszu, obłudy i szczerości, uczciwości i podstępu.

Dzisiejszy Patron, św. Szczepan i jego męczeństwo są tego
dobitnym przykładem.

Podnieśli krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na
niego. To logika kłamstwa, logika ojca kłamstwa, czyli szatana. Krzyk,
sprzeciwianie się Prawdzie, chaos, przemoc, niepokój, itp. Popatrzmy wokoło nas
i szerzej w świecie współczesnym. Ta sama metoda, te same reguły, ten sam
efekt. Śmierć, zniszczenie, podeptanie tego, co prawdziwe i dobre.

Zbawcza moc Betlejem

Pomimo kruchości, w jakiej znalazła się święta Rodzina z
Nazaretu w Betlejem, przewagi Heroda, Bóg zdołał uratować Jezusa. Pomimo
pozornej przegranej św. Szczepana, to właśnie on zwyciężył i teraz wspólnie z,
Szawłem, który stał się Pawłem, wychwalają Boga, pokazując drogę do zbawienia
każdemu z nas.

A Jezus potwierdza tę prawdę w słowach: Kto wytrwa do
końca, ten będzie zbawiony.

Panie naucz mnie
wytrwać przy betlejemskim żłóbku nawet wtedy, gdy nadjeżdżają żołnierze
współczesnych herodów. Dodaj mi wiary, iż Twoja Prawda zawsze zwycięża, i gdyż
pozornie przegrywa. Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >