2013-12-22 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-22

HOMILIA

Nie
bój się woli Bożej!

Kapryśny król?

Nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana na próbę
odpowiada król Achaz Bogu, gdy Ten go zachęca do modlitwy, do zaproszenia Boga
do jego życia. Odpowiadając przez proroka Izajasza Bóg przeprowadza swoje
decyzje dotyczące Izraela, a w konsekwencji całego świata, niezależnie od kaprysu czy też racji króla.
Bóg TERAZ wchodzi w historię ludzkości i daje znak swojej obecności. Dzisiaj słyszymy,
że Panna (w domyśle Tradycji: Najświętsza Maryja, poślubiona Józefowi z
Betlejem, mieszkańcowi Nazaretu) pocznie i porodzi Syna (w domyśle: Jezusa
Chrystusa, domniemanego syna Józefa, faktycznie: poczętego z Ducha Świętego,
Mesjasza). To jest Znak, że Bóg ma swoje kryteria obecności wśród ludzi. Jest Tym,
który nawiązuje dialog z człowiekiem i doskonale wie, kiedy ten człowiek nadaje
się do rozmowy. Serce człowieka nie zawsze wyraża na zewnątrz to, co czuje
naprawdę. Niejednokrotnie wysyła sprzeczny z treścią komunikat: śmiechem
reaguje na stratę, płaczem na radość, krzykiem na zakłopotanie lub strach,
negacją na niepewność. Taki już jest.

Zdecydowany
Bóg

To jest piękne w Bogu: wie, kiedy przyjść! Robi to
zawsze, niezależnie od decyzji jakiegokolwiek człowieka. Świat, w którym żyję nie jest
tylko moim światem. Nie jest również światem żywiołów i władz. Jest światem
Boga to Jego własność, którą powierzył ludziom w zarządzanie. Do tego świata
Bóg wchodzi kiedy chce, i w sposób, który sam wybiera. Na szczęście! Co za
ulga, że przynajmniej On wie, o co w tym wszystkim chodzi.

Obudź się!

To fakt, że Józef, po przebudzeniu się ze snu, w
którym ukazał mu się anioł Pana, zdecydowanie podjął się zadania opieki nad
Matką Zbawiciela i Jej Synem. Próbował zrobić inaczej, według najlepszego
scenariusza, jaki mu podpowiadała jego własna sprawiedliwość. Nie była to
sprawiedliwość bezwzględna, ale święta i pobożna, najlepszego rodzaju, bo
szczera i oparta na ochronie dobra bliźniego aż po narażenie swojej własnej
reputacji; swojej osobistej ujmy i dyshonoru w społeczeństwie. Józef był na te
konsekwencje przygotowany w swoim sercu. Piękna postawa, godna zalecenia wszystkim.
Bóg wziął ponownie sprawę w swoje ręce i ukazał jeszcze jeden aspekt wyboru: Nie
bój się tego, co cię spotyka z mojej (Boga) strony! Weź

Poukładaj więc swoje sprawy w możliwie najpiękniejszy,
bo inspirowany Bożymi przykazaniami sposób i prześpij się chwilę ze
świadomością konsekwencji tej konfiguracji spraw. Jak się obudzisz, nowy dzień
będzie już nowym objawieniem Woli Bożej.

Nie bój się jej!

ks. Karol P.
MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >