2013-12-19 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-19

HOMILIA

"Nie podejrzewałem siebie o coś takiego"

Błogosławione są chwile rozczarowania sobą samym. Są to chwile, gdy potrafimy
wyrzec się siebie samych do takiego stopnia, by wypowiedzieć zdanie: "nie
podejrzewałem, że jestem do tego zdolny". Są to chwile dobre lub złe, ale
zawsze szczególne. Są to niby góry wielkie zaufaniem i tęsknotą albo bezdenne
studnie nieufności i niecierpliwości, wielkie wiernością i prawdą albo
przepastne zaparciem się, zdradą i kłamstwem.

O takiej chwili mówi dzisiejsza Ewangelia. W taki sposób Zachariasz poznaje
miarę swojej wiary. W taki też sposób rozpoznaje żyjącego Boga obietnic. Dla
Izraelity, Bóg Abrahama to Bóg wierny obietnicom. Ale czy Abraham nie musiał
czekać 25 lat na syna obietnicy? W spotykaniu z obietnicą Boga, wszyscy od
Abrahama do Zachariasza okazali się niecierpliwi i nieufni. Wszystkim dane było
odkryć prawdę o swoich grzechach. Wszyscy musieli przyznać się do granic i
słabości. Od ojca wiary Abrahama, poprzez umiłowanego króla Dawida, aż po
sprawiedliwego Józefa, który zamierzał oddalić Maryję potajemnie.

"Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić.. dawał znaki i pozostał
niemy"

Spotkanie z tajemnicą Boga nie zawsze obdarza wymową. Tylko zawierzenie Bogu
otwiera usta do uwielbienia. Do tego zdolna była Maryja. Zachariasz
niedowierzał i pozostał niemy. Lecz nie pozostał bierny, natychmiast wszedł na
drogę nawrócenia. Najlepszą szkołą zaufania pozostały dla Zachariasza
małżeńskie łoże i oczekiwanie, milczenie i modlitwa. I tak, jak Jan w łonie
żony Elżbiety, Słowo Boże wzrasta w nim w sposób ukryty. Gdy wreszcie wyda
plony, Bóg sam przemówi przez Zachariasza, a on pozostawi nam niezwykłą pieśń
proroczą: "Błogosławiony Pan, Bóg Izraela". Pierwsze słowa martwych
kiedyś ust błogosławią Boga! Tak Bóg wypełnia obietnice w swoich niedowiarkach,
którzy się nawracają jak Zachariasz w Starym Przymierzu czy Tomasz w
Nowym!

Zbliża się czas Bożego Narodzenia. Iluż to "Zachariaszów" i
"Tomaszów-niedowiarków" Bóg zastanie przy ołtarzu i wigilijnym stole?
Czy i ja nie zostanę pochwycony na gorącym uczynku rozczarowania samym sobą,
najbliższymi, a może nawet samym Bogiem?

Niech pociechą będzie wtedy wiara Maryi i cierpliwość Zachariasza, który
pokornie przyjął lekcję od Boga. Największe rozczarowanie sobą może zamienić
się w najpiękniejszą pieśń ku czci Boga!

ks. Andrzej Z ms

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >