2013-12-18 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-18

HOMILIA

Dramatyczne decyzje

Są w życiu człowieka takie chwile, w których niezwykle
trudno przychodzi podejmowanie decyzji słusznych, prawych, sprawiedliwych,
dobrych dla innych. Targają nami wątpliwości, nie wie się, co zdecydować,
wybrać. W takich chwilach pomaga nam świadomość, aby działać tak, by innych nie
ranić, a raczej działać dla dobra drugiego. Wybór najwyższego dobra dla innych
jest decyzją dobrą, sprawiedliwą, prawą. W takich chwilach Bóg przychodzi nam z
pomocą, ze swoim Słowem, posyła drugiego człowieka, działa przez wydarzenia.

Nauczyciel odpowiedzialnych decyzji

Ewangelia św. Mateusza przedstawia jak doszło do narodzenia
Jezusa Chrystusa. Nie opowiada o nawiedzeniu Anioła Gabriela, ale o zagubieniu
św. Józefa w zrozumieniu, że w Maryi wypełniają się sprawy niewytłumaczalne.
Józef nie chciał wątpić w wierność Maryi, ale faktów nie można ukryć. Nie chce
narazić małżonki na publiczne pohańbienie. Prawo skazałoby ją na ukamienowanie.
Interwencja anioła nie tylko wyjaśnia prawdziwe źródło pochodzenia dziecka, ale
potwierdza władzę, którą posiada ojciec. … któremu nadasz imię Jezus. Józef
bierze odpowiedzialność za Świętą Rodzinę i w ten sposób staje się nie tylko
oblubieńcem Maryi, ale także według opinii publicznej ojcem Zbawiciela,
ponieważ tylko on i Maryja znają tajemnicę.

Emmanuel

Liczne są w Biblii genealogie. Szczególnie ta odnosząca się
do Chrystusa może wydawać się monotonna. Jednakże jest ona bardzo ważna, gdyż
pozwala nam zrozumieć, że Mesjasz jest mocno zakorzeniony w rodzie ludzkim, do
którego należą i święci i grzesznicy. W genealogii według św. Mateusza, której
ostatni fragment dzisiaj czytamy Chrystus jest obecny od początku do końca,
jakby obejmował całą ludzkość. Jezus którego imię oznacza Bóg zbawia
prawdziwie pochodzi z rodu Dawida, jest synem Maryi i Synem Bożym. Proroctwo
Izajasza wypełnia się. Zbawiciel jest Emmanuelem, Bogiem z nami. Przez
Niego wieczność przybliża się do nas. Bóg wybiera bardzo wrażliwe, słabe
narzędzia do objawienia swojej tajemnicy. Nie ma w nich nic pewnego, bezpiecznego
z punktu widzenia ludzkiego. Ale czyni to przez konkretne postawy: cierpliwość,
zaufanie, milczenie, słuchanie, pokorę. Jest faktem, że Bóg bardziej objawia
się w słabości i przeciwności niż w sile i oczywistości faktów. Przeciwności w
odróżnieniu od samowystarczalności otwierają na przyzywanie pomocy. Jeżeli Bóg
z nami, któż przeciwko nam?

ks. Zbigniew P. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >