2013-12-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-16

HOMILIA

III
Tydzień Adwentu, Poniedziałek

Zrozumieć
władzę Boga…
Kto
ci dał tę władzę? Jaką władzę posiada Jezus? Władzę
odpuszczania grzechów grzesznikom. Bóg posiada władzę jako
Stworzyciel nieba i ziemi. Władza pozwala ludziom działać.
Władza Boga, tajemnicza jak On sam, najpełniej ukazuje się w
przebaczeniu, w którym wszyscy od najmniejszych do największych,
poznajemy kim On jest! Jego władza jest całkowicie inna od naszej.
Panie, pozwól mi rozumieć i przyjmować Twoje panowanie, które
ukazuje się w łasce przebaczenia.
Jezus
jest Słowem…
Rozumie
to słowo ten, kto nim się zachwyca i podejmuje trud nawrócenia.
Wobec serca zatwardziałego Słowo Boże zachowuje milczenie.
Jest to majestatyczna i miłosierna cisza Boga, który szanuje naszą
wolność i bierze na siebie karę naszej niewoli. Kościół, każdy
ochrzczony gdy słucha Słowa i nawraca się, doświadcza i daje
świadectwo o potędze przebaczenia i wolności. Gdy zaś nie słucham
Słowa i uważam je za mało ważne, wówczas moje serce staje się
twarde jak głaz. Kiedy Słowo zachowuje milczenie, Bóg nie ma
mi nic więcej do powiedzenia i ja nie mam nic więcej do powiedzenia
światu. Krzyż Jezusa będzie jedyną odpowiedzią na nasze
milczenie. Bóg jest Słowem i umiera jeśli nie jest wysłuchane…
Ks.
Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >