2013-12-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-13

HOMILIA

PokolenieKto sam szczerze szuka Boga,
dojrzy także to pragnienie u innych. I zauważy w nich wiele dobrych rzeczy do
wykorzystania w swoim postepowaniu. Opór Żydów odrzucających posłannictwo Jana Chrzciciela kojarzy się w
świadomości Jezusa z postawą tego pokolenia wobec nadchodzącego Królestwa.
Pokolenie to przypomina swym zachowaniem rozkapryszone dzieci: są znudzone i
niezadowolone zarówno wtedy, kiedy się je zaprasza do wesołej zabawy, jak i
wtedy, kiedy się im proponuje bardziej poważną rozrywkę.

Znaki Boże

Zbawcze dzieła, jakie Bóg podejmował w całej historii
zbawienia, są mądrością. W odpowiednim czasie i
w odpowiedni sposób Bój stawiał na scenie dziejów człowieka kolejne
znaki, aby ten kto ma oczy zobaczył, kto ma uszy usłyszał i zrozumiał.

Ludzie wiedzieli, że Jan Chrzciciel był znakiem
zapowiadającym nadejście oczekiwanego Mesjasza. Wiedzieli dobrze, ze miał przygotować wybrany lud na jego przyjście. Pomimo znaków i cudów, potwierdzających
posłannictwo Jan i Jezusa, znaleźli się tacy, którzy nazwali Jana opetanym, a
Jezusa żarłokiem i pijakiem, przyjacielem celników i grzeszników. Taka postawa faryzeuszy jest wyrazem nie tylko ich
niedojrzałości duchowej, lecz także złej woli.

Postawa dzieci na rynku

Jezus przestrzega nas przed postawą dzieci na rynku. Zastanówmy się nad
naszymi uczuciami i myślami, którymi żywimy do Boga. Co możemy powiedzieć o naszych
oczekiwaniach wobec Niego? Czy w obrazie dzieci
na rynku nie odnajdziemy siebie?

Jezus zwraca uwagę, że ilekroć zachowujemy się
jak rozkapryszone dzieci na rynku,
tylekroć nie jesteśmy zdolni odczytać Jego obecności i łaski, z którą
przychodzi. Nasze osobiste narzekania mogą stać się przeszkodą do spotkania z
Jezusem, który codziennie jest tak blisko. Także dzisaj Bóg posyła nam proroków,
którzy uczą przekraczania siebie, poświęcenia, poddania się woli Bożej. Jak ich
przyjmujemy? Czy pozwalamy, aby kwestionowali nasze grzeszne postawy i aby od
nas wymagali?

Ks. Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >