2013-12-10 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-10

HOMILIA

Wtorek,
II Tydzień Adwentu

trawą
jest naród, ale

Dlaczego grzeszymy?

Odpowiedź
na to pytanie jest właściwie znana: bo pojawił się grzech pierworodny! Ale
dlaczego pojawił się ten pierwszy grzech? Tajemnica nieprawości i tajemnica
wolności ludzkiej. Jako próba wyjaśnienia tej tajemnicy pojawia się podwójna
tendencja: proces gdybania, czyli co by było, gdyby nie było grzechu
pierworodnego. Niezła pożywka dla teologii równoległej opartej tylko na
hipotezach. Z drugiej strony pojawia się postawa cest la vie, ocierająca się o ignorancję i
obojętność wobec życia wiecznego. I jedna i druga tendencja odrywa człowieka od
rzeczywistości, od faktów. A dzisiejsze pierwsze czytanie ustawia sprawę na
faktach, wśród nich tym podstawowym, że wszystkie narody są trawą, która
przemija, ale wobec Słowa Bożego stają się społecznością żyjącą na wieki, mimo
grzechu i słabości.

Otwarte drzwi

Byłem
na pogrzebie matki naszego kapłana, który pracuje za granicą. W czasie liturgii
usłyszałem słowa proroka Izajasza, który głosił w imieniu Boga, że bramy
wieczności są dla każdego człowieka otwarte. Nie będę polemizował ze Słowem
Boga: rozumiem to w ten sposób, że jeżeli Bóg coś objawia, coś ogłasza, to na
pewno nie rzuca kiełbasą wyborczą. Nie musi tego robić On jest samą Prawdą,
gdy mówi prawdę. Jeżeli Jego Słowo mówi, że dla każdego ta brama jest otwarta,
to dlaczego wszyscy przez nią nie chcą wejść, tylko sią gdzieś zabłąkają, jak
to przedstawia Jezus w Ewangelii? No właśnie, tak jakoś wychodzi. Fakt jest
taki, że bez łaski Pana nie jesteśmy w stanie wytrwać w sprawiedliwości i
wierności przykazaniom. Nawet Maryja Panna uległaby temu faktowi, gdyby nie
specjalna łaska udzielona w przywileju niepokalanego poczęcia.

Radość ze znalezienia

Adwent
to dobry czas, aby się odnaleźć przed Bogiem. Określić się jako Jego dziecko i
pod przewodnictwem figur adwentowych: Izajasza, Jana Chrzciciela i samej Matki
Pana iść na spotkanie z tajemnicą Wcielenia, w której odnajdujemy naszą siłę w
łasce i nie ulegamy przerażeniu wobec naszego przemijania.

Usychając
przed Bogiem jak trawa, człowiek rozkwita jak nowy kwiat nasycony sokami
ożywczej łaski pochodzącej od Boga, który też chciał być człowiekiem: najpierw
wśród ludzi, apotem na wieczność w Niebie.

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >