2013-12-09 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-09

HOMILIA

Poniedziałek, II tydzień AdwentuDlaczego nie mogę się ruszyć?Kolejnym znakiem, który podejmuje adwentowa liturgia słowa jest uzdrowienie sparaliżowanych – tych, którzy nie potrafią wyruszyć w drogę. Wielokrotnie dzisiaj chcemy jakoś przeżyć Adwent, zrobić coś, wyruszyć w drogę, ale nagle w dzień Bożego narodzenia okazuje się, że jednak nigdzie nie wyruszyłem. Zwyciężył telewizor, przyzwyczajenia, rutyna, zakupy… W pierwszym dzisiejszym czytaniu prorok Izajasz daje pewne wskazówki, skąd się bierze choroba, która nie pozwala pójść "drogą świętą": Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa swą podróż, i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ani zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam nie znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. Nieczystość, głupota, dzikość wskazują na ścieżki, którymi podążamy, a które nie prowadzą do Boga.NieczystośćW kazaniu na górze Jezus ogłasza swoim uczniom: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą". Czystość, która dzisiaj najczęściej interpretowana jest w kontekście seksualności, dla żydów bardzo ściśle wiązała się z wiernością Bogu. Odpowiednikiem przykazania "Nie cudzołóż!" było "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną!". Oczywiste jest, że jeśli jakakolwiek rzeczywistość (pieniądze, sława, zdrowie, szacunek, itd.) jest dla mnie ważniejsza od Boga, to nie będę w stanie z niej zrezygnować. Jak pokazuje przykład bogatego młodzieńca, odejdę zasmucony, ale nie wyruszę za Jezusem.GłupotaJest przeciwieństwem mądrości, czyli umiejętności dobrego wybierania. Przypowieść o 10 pannach, wskazuje, że głupie były te, które nie przygotowały się odpowiednio do ciemności. Najlepsze chęci, które nie uwzględniają, że droga za Jezusem wymaga zaparcia się siebie, nie doprowadzą mnie do Niego. Szybko zejdę na manowce wierząc, że dobre jest to, co przynosi mi przyjemność.DzikośćLew i najdzikszy zwierz to obraz tego, co nie jest ludzkie, ale jedynie zwierzęce. Dar wolności pozwala nam kochać i tylko miłość ma moc przezwyciężenia wszelkich trudności, by przebyć drogę i spotkać się z ukochanym. Łatwo można zagubić tę prawdę. Zostaje jedynie kierat przyzwyczajeń i poczucie przymusu, które rodzi zgorzknienie.W dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje na to, że to zaufanie Bogu – wiara, pozwala nam odrzucić to, co nas wiąże i nie pozwala wyruszyć w drogę. Wiara pozwala nam wejść do radości.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >