2013-12-08 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-08

HOMILIA

II Niedziela Adwentu, Rok A

Tak, jak
złoczyńcy oddalają Szekinę od ziemi, tak sprawiedliwi pozwalają jej mieszkać na
ziemi.

Rabbi Jichaq

Jaśniejąca Piękność

Prefacja o
Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny zwięźle i głęboko oddaje sens
tej tajemnicy naszej wiary: Panie, Ojcze święty,
wszechmogący, wieczny Boże. Ty zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy
grzechu pierworodnego i obdarzyłeś pełnią łaski, aby Ją przygotować na godną
Matkę Twojego Syna. Ona jest wizerunkiem Kościoła, niepokalanej i jaśniejącej
pięknością Oblubienicy Chrystusa. Maryja, najczystsza Dziewica, wydała na świat
Syna, który jako Baranek bez skazy zgładził nasze grzechy. Wybrana ze
wszystkich wyprasza łaskę Twojemu ludowi i jest dla niego wzorem świętości.

Wiara… Oto jestem!

Wydarzenie
zwiastowania w Nazarecie odsłania nam tajemnicę wiary – jest ona przede
wszystkim słuchaniem Boga i pełnieniem Jego woli!

Fiat
Maryi przypomina podobne odpowiedzi w Starym Testamencie: Abrahamowe Oto
jestem przed pójściem na górę Moria z synem Izaakiem; Jakubowe Oto jestem
przed pójściem do Egiptu; Mojżeszowe Oto jestem przy krzewie gorejącym;
Samuela Oto jestem nocą przy powołaniu. Jest to także echo głosu Tobiasza,
Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i wielu innych.Wierzyć
dziś, to dziś mówić: Oto jestem!

Kilka dni temu rozmawiałem z
Małgorzatą z Rzeszowa, lekarką chorą na raka. Po chemii i przed kolejną… Ona
w tym cierpieniu całą sobą mówi: Oto jestem! Mówi: mnie nic innego nie
interesuje, tylko niebo! Chcę iść prosto do nieba!

Wczoraj spotkałem Jacka, mąż i
ojciec pięciorga dzieci, także chory na raka. Jednak ciągle oddany
ewangelizacji… Widać jego Oto jestem!

Ola niespodziewane ani nieoczekiwane
po kilkunastu latach nowe życie. Szóste dziecko. Urodził się Franiu! Patrząc na
nią i słuchając jej, nie miałem żadnej wątpliwości o jej Oto jestem
powiedziane Bogu!

Przed kilku dniami rozmawialiśmy z
jednym z braci o pójściu w niespodziewaną misję. Jego Oto jestem, bez
zabezpieczeń, bez pytań, bez ludzkich kalkulacji… to kontynuacja owego Oto
jestem wypowiedzianego podczas święceń kapłańskich! Dwa
krótkie słowa: oto jestem mówią wszystko! Nic więcej nie trzeba udowadniać.

Pełna łaski – Szekina

Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.

W tym Pełna
łaski Maryja otrzymuje jakby nowe imię, a wiadomo, że w Biblii imię określa
tożsamość i powołanie. Co to znaczy? Znalazłaś łaskę u Boga, Duch Święty
zstąpi na Ciebie, moc Najwyższego osłoni Cię. Jej życie, osoba, łono, Ona cała
staje się Szekina, miejscem zbawczej obecności Boga!

Szekina w Starym
Testamencie to było miejsce zamieszkania Boga pośród swojego ludu. Najpierw był
obłok, namiot, Arka Przymierza, świątynia, później Szekina była tam, gdzie się
Żydzi znajdowali. Pięknie o tym powiedział rabbi
Szymon ben Jochaj: Chodź i patrz, jak umiłowani są Izraelici przez Boga.
Gdziekolwiek znajdują się oni na wygnaniu, Szekina jest z nimi. Byli w Egipcie
na wygnaniu, Szekina była z nimi, bo napisano: (1 Sm 2,27). Poszli na wygnanie
do Babilonii, Szekina była z nimi, bo napisano: (Iz 43,14). Nawet, jeśli kiedyś
zostaną odkupieni, będzie Szekina z nimi, bo napisano: (Pwt 30,3); to nie
znaczy, że cię z powrotem przywiedzie, lecz odwróci, a to poucza, że Święty
powróci z nimi z wygnania.

O
Szekina w życiu Maryi śpiewamy w jednej z pieśni: Maryjo, maluczka Maryjo, Dzieweczko jerozolimska. Matko
wszystkich narodów, Dziewico z Nazaretu. Tyś jest Obłokiem, który osłania
Izraela, Namiotem Spotkania, Arką, która nosi Przymierze, miejscem, gdzie przebywa
Pan, Świątynią Jego Szekina.

Przypowieść o łasce

Wszystko jest
łaską mówiła mała św. Teresa. Dzisiaj mamy Święto Łaski, Maryja jest
przypowieścią o łasce.

Łaska to
wszystkie drobiazgi życia Maryi, które opisał kard. Prymas Stefan Wyszyński: Maryjo,
nasza Siostro, która jesteś szczególnie wybrana Ty, z naszego padołu płaczu!
Ty, spośród nas Ty, uplątana w nasze sprawy Ty, obolała jak my i pracująca
jak my Ty, zwykła, szara kobieto z tłumu, z gromady Ty, żyjąca chlebem takim,
jakim my żyjemy Ty, cerująca podarte szaty i suknie Ty, piorąca w wodach
potoku razem z innymi niewiastami Ty, brudnymi nogami chodząca w pyle
miasteczka Ty, taka zwykła, kuchenna, gospodarna, zalatana i zabiegana! Ty,
mająca tysiące spraw na głowie, odpowiedzialna za drobiazgi, drobiazgi,
drobiazgi

Łaski, łaski nam
trzeba… Wszyscy tej łaski potrzebujemy, by coraz mniej było w nas starego
człowieka… Aby ona nas przemieniała, aby w nas objawiła się jaśniejąca
Piękność Maryi!

ks. Bohdan D.
ms

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >