2013-12-07 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-07

HOMILIA

Frasobliwy

Wielu polskich
kapliczkach, przy polskich drogach, a nawet w niejednym polskim domu znajduje
się najczęściej drewniana rzeźba przedstawiająca Pana Jezusa. Siedzi On na
jakimś krzesełku czy tylko na pieńku, na głowie ma cierniową koronę, głowa zaś
Jego opiera się na ręce, która łokciem spoczywa na jednym z kolan. Rzeźbę
nazwano Chrystus Frasobliwy.

Dlaczego,
ponieważ martwi się światem. Dlatego siedzi, smutny i zamyślony, patrząc na
ludzkie życie. Na człowieczą gonitwę za pieniądzem, przyjemnością, z tyloma
ulotnymi i zupełnie nieważnymi sprawami. Myślę, że wciąż, niestety, ma nasz
drogi Zbawiciel wiele powodów do zmartwienia widząc nas zagubionych i
błądzących. Św.
Mateusz w dzisiejszej Ewangelii zanotował te słowa: A widząc tłumy ludzi, litował
się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.

Prorok Izajasz
też martwił się światem i ludźmi. Słyszeliśmy dziś jego mowę do narodu
izraelskiego. Zapowiadając nadejście Mesjasza, Izajasz obiecał, że będzie On
nauczycielem. Że pokaże, jak żyć, by dojść do nieba: Twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego
Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: "To jest droga,
idźcie nią!Tak pisał prorok Izajasz, bo widział, jak bardzo błądzili ówcześni
ludzie, jak grzechami swoimi zamykali sobie drogę do nieba.

Jezusowi nie brakuje zmartwień, gdy patrzy na nasz
ludzki świat

Gdy przyszedł
Jezus, wszyscy się garnęli się do Niego, bo w Jego obecności trudy codziennego
życia stawały się lżejsze, nabierały innego blasku, bo On nadawał im sens. Nie
zostawiał ich samymi. Doświadczali cudów, bo trwali przy Nim, bo uwierzyli w
Jego miłość.

Jeśli
prawdziwie uwierzymy, że On kocha każdego z nas bezgranicznie, wtedy możemy i
my doświadczyć cudów w naszym życiu życiu.

Jednak nie
każdemu się tu udaje, są tacy którzy w dalszym ciągu błądzą. I pogubieni są,
nie chcą słuchać słów Jezusa. I nie przyjmują ich i nie biorą do serca; dlatego
też wciąż nie brakuje Jezusowi zmartwień, gdy patrzy na nasz ludzki świat.

Na koniec

Prośmy więc za
siebie o umiejętność słuchania i przyjmowania słów naszego Jezusa Chrystusa,
który jest naszym Pasterzem, który zna każdego z nas po imieniu. Prośmy o odwagę
kroczenia za Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Ks. Paweł J, MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >