2013-12-02 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-02

HOMILIA

Pokój ludzki

Wszyscy mówią, iż pragną
żyć w pokoju. Słowo pokój znajduje się na transparentach niemal wszystkich
partii politycznych, organizacji, stowarzyszeń, itp. Ale jakoś to nie wychodzi.
Czym więcej mówi się o pokoju, tym trudniej o niego w rodzinach,
społeczeństwach i między narodami. Sprawdza się inne powiedzenie łacińskie
starożytnych rzymian: Si vis pacem, para bellum. (Jeśli chcesz pokoju, szykuj
się do wojny). I to jest bardzo smutne, choć prawdziwe.

Pokój mesjański

Adwent to czas, w którym
konfrontujemy się ze Słowem Bożym, w perspektywie ostatecznego spotkania się z
Panem w wieczności. Dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza mówi
właśnie o pokoju, który przynosi obiecany Mesjasz.

Zasady tego pokoju:

Zwrócić się do źródła, czyli do jedynej
świątyni, którą jest sam Bóg
zaczerpnąć z tego źródła, bez uprzedzeń,
zastrzeżeń, obaw, ale z ufnością, iż tylko tam jest woda życia
Nie ma innej prawdy, aniżeli sam Bóg i Jego
niezmienne prawo
wyczekiwać trwałych owoców i znaków pokoju
Bożego

Po owocach poznacie ich
mówi Jezus. Jeśli ktoś rzeczywiście przekuwa miecze na pługi, jeśli wyzbywa się
zabezpieczeń, lecz ufa tylko Bogu, jeśli z otwartością serca zwraca się ku
przyszłości, usuwając z serca zawiść, zemstę, odwet, okrucieństwo i
przebiegłość, to wtedy jest pewność, iż zagości prawdziwy i trwały pokój, Boży
pokój. Każda inna sytuacja jest kłamstwem i podstępem.

Postępujmy w światłości
Pana, zachęca nas Prorok. Niech adwentowe światło roratniej świecy pomaga nam
na tej drodze nie zgubić się w labiryncie tego świata.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >