2013-12-01 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-12-01

HOMILIA

Dzisiaj Pierwsza Niedziela Adwentu

rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. I na samym
początku roku Chrystus w Ewangelii wzywa nas do czuwania. Żeby nie przespać,
nie przeoczyć czegoś bardzo ważnego. Ale czego nie przespać? Świąt Bożego
Narodzenia? Wigilii?

Wielu może tak odczytać to Jezusowe wezwanie: Nie
zapomnij o posprzątaniu domu na święta; nie zapomnij o choince; nie zapomnij o
prezentach dla swoich bliskich; nie zapomnij o opłatkach, bo czym się połamiesz
w wigilijny wieczór?; nie zapomnij o karpiu, bo właśnie jest promocja…..itd.
itd.

Tego nie da się przeoczyć! Witryny
sklepowe nie pozwolą nam zapomnieć o zakupach, o prezentach. Kolorowe,
rozświetlone choinki na skrzyżowaniach ulic, migające ozdoby świąteczne wzdłuż
chodników, na balkonach domów nie pozwolą zapomnieć o świętach.

A jak było za dni Noego?

"Jedli i pili, żenili się i za mąż
wychodzili, i nie spostrzegli się kiedy przyszedł potop". Nie czekali, ich
czujność została uśpiona nie tylko codziennymi czynnościami, ale i dobrobytem,
samowystarczalnością, zamożnością, a przede wszystkim grzechami. Byli tak
zadufani w sobie i samozadowoleni, że nie spostrzegli nadchodzącego kataklizmu.
A jak będzie przed przyjściem Syna Człowieczego?

Adwent to czas budowani
ARKI!!!

Aby dobrze wykorzystać ten szczególny czas,
potrzeba nam przypatrywać się postaciom tego okresu liturgicznego, a są to:
prorok Izajasz zapowiadający narodzenie Mesjasza, św. Jan Chrzciciel głoszący
spełnianie się czasów mesjańskich i Najświętsza Maryja Panna Matka Zbawiciela.

Dzisiaj Jezus zaprasza do twórczego oczekiwania na święta
Bożego Narodzenia. Byśmy wzięli się do roboty, do pracy nad sobą, byśmy opamiętali
się, otrząsnęli z tych nawyków i przyzwyczajeń, które szkodzą nam i naszym bliźnim
– byśmy chociaż próbowali się ich pozbyć.

Weźmy do ręki Pismo święte, weźmy udział w rekolekcjach,
pojednajmy się z Bogiem, rodziną. Po prostu postarajmy się w czasie tego
Adwentu zrobić coś pożytecznego, dobrego i mądrego. Po co? Po to, aby
nadchodzące święta były dla nas radosne i były religijne, byśmy spotkali Boga.

Ks. Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >